TURINS Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü Kutlamalarına Katıldı - 2018-05-31

Firmamız TURINS Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, her yıl 17 Mayıs’ta kutlanan Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü kutlamalarına katılmıştır. Kutlamaların bu yıl ana teması, yapay zekanın herkesin yararına kullanımını sağlamak olmuştur.
Bilindiği gibi bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının toplumları ve ekonomileri dönüştürmesi konusunda farkındalık yaratmak amacı ile, 1865 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği kurulmuştur. Bu kuruluşun faaliyete geçtiği 17 Mayıs günü ise dünyanın her yerinde Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü olarak kutlanmaktadır.
Son yıllarda yapay zeka uygulamaları ve yeni teknolojilerde meydana getirdiği hızlı gelişmeler, bankacılıktan sağlık sektörüne, eğitim faaliyetlerinden tarım sektörüne birçok alanda farklı olanaklar yaratmaktadır. Çeşitli alanlarda yapay zeka kullanımının insanların yararına olması ve işletmelerin yapay zekanın hızlandırıcı etkilerine odaklanmaları zorunlu bir ihtiyaç olarak kendini göstermektedir.
Ancak konunun bir de bilgi güvenliği yönü bulunmaktadır. Toplantılarda, bilimsel ve ekonomik açıdan yüksek değer taşıyan ürünlerin geliştirilmesi sayesinde yapay zeka teknolojisinin ülke kalkınmasına da katkı sağlayacağı dile getirilmiş ve bu yöndeki çalışmaların hız kazanması ile birlikte yapay zekanın artık bir ana bilim dalına dönüştüğü ifade edilmiştir.
Bugün dünyada bilgi çağı yaşanmaktadır. İşletmeler, resmi kuruluşlar, insanlar ve toplum açısından bilginin korunması son derece önemlidir. Üretim ve tüketim sürecinde bilgi, rekabet ve başarının temel faktörüdür. Bu yüzden bilgi, güvenli ve güvenilir olmak zorundadır. İşletmeler bilgi güvenliği stratejilerini doğru belirlememişse ve bunları doğru yönetmiyorsa, ciddi maddi kayıplar yaşamaları kaçınılmazdır.
Firmamız TURINS Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü kutlamalarında, işletmelerin ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi standardını uygulamalarının ne derece yaşamsal önem taşıdığını vurgulayan paylaşımlar gerçekleştirmiştir.