TURINS Doğal Çevrenin Korunması Konusunda Sorumluluk Duygusu Taşıyor - 2018-06-02

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlara bakılırsa, geçtiğimiz yirminci yüzyılın başında dünya nüfusu bir buçuk milyar civarında iken bugün altı milyarı geçmiş durumdadır. Bu süre içinde dünya nüfusu dört misli artarken doğal çevreye verilen zararlar geometrik olarak artmıştır. Buna rağmen yakın zamana kadar çevre güvenliği konusunda pek somut bir adım atılmamıştır.

Bugün artık özellikle Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan çalışmalardan sonra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çevreye verilen tahribatın boyutları daha iyi anlaşılmış ve bu konuda acilen alınması gereken önlemler belirlenerek öncelikle yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bu konuda en büyük sorumluluk çeşitli sanayi dallarında faaliyet gösteren işletmelere düşmektedir.

Hangi sektörde olursa olsun işletmeler, doğal kaynakların tehlikeli bir şekilde tükenmekte olduğunun, iklim değişikleri yüzünden ekolojik dengenin tahrip olduğunun ve doğal çevrenin ağır hasar gördüğünün farkında olmak zorundadır.
Firmamız TURINS Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, çevre kirliliği konusunda sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve çevrenin korunması konusunda yapılması gerekenlerin neler olduğu, bunların hangi önceliklere sahip olduğu ve etkilerinin ne boyutta olacağı konularında çaba göstermektedir.

Bu bakımdan firmamız öncelikle kendi bünyesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmuştur ve standardın gerekliliklerine uygun faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra doğal çevrenin korunması konusunda duyarlılık gösteren ve ISO 14001 standardını uygulayan işletmelere, talepleri doğrultusunda, gerekli belgelendirme çalışmalarını yapmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi, bir mal veya hizmet üreten işletmelerin, faaliyetlerinin başından itibaren bitişine kadar tüm adımlarında, çevresel etkenleri ve boyutları tespit etmesini, gerekli durumlarda kontrol ve iyileştirme çalışmaları yapmasını ve gerekli önlemleri almasını sağlayan bir yönetim sistemidir. Çevre derken işletmelerin faaliyetlerini sürdürdüğü hava, toprak ve su gibi doğal kaynaklar, yeryüzünün bitki örtüsü, insanlar ve diğer canlılar ifade edilmektedir.

Muayene Kuruluşlarının Yetkinliği Çok Önemli

Muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen tesler, ölçümler, analizler ve kontroller, temel olarak iki grupta ele alınmaktadır: fonk ...

ISO/IEC 17011 Standardının Güncellenmesi Yapıldı

TS ISO/IEC 17011 standardının son güncellemesi Türk Standartları Enstütüsü tarafından 2018 yılı Mart ayında yayınlanmıştır (TS ISO/ ...

TURINS Test ve Muayene Sektöründe Lider Olmayı Hedefliyor

Test, analiz, ölçüm, kontrol ve muayene faaliyetlerini yapan çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bunların herbiri aynı kulvarda hizmet veren ...

TURINS ve Bilgi Güvenliği

Teknolojinin hız kesmeyen gelişmesi ve bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının bu kadar hızlı yayılması ile birlikte, günümüzde bilg ...

Muayene Hizmetlerinin Kalitesi Giderek Artıyor

Enerji sektöründe, tekstil sektöründe, kimya sektöründe, maden sektöründe ve sanayinin birçok alanında, bir yandan yeni teknolojiler geli ...

TURINS ve Ekolojik Denge

Ekoloji, bütün canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini araştıran bilim dalıdır. Canlıların çevresi, barınma, bes ...

TURINS ve Çevrenin Korunması

Enerji, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak sanayide, teknolojide, ulaşımda, iletişimde ve daha sayısız alanda gösterilen faaliyetler ...

TURINS ve İş Güvenliği

İş güvenliği, çalışma ortamlarındaki riskleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak, bu şekilde çalışanların can güvenliğini sağla ...

TURINS ve Elektriksel Güvenlik

Elektrik akımı, insanların can güvenliğini tehdit eden ciddi bir risktir. İletkenlerde veya elektrik ile çalışan cihazlarda bir hata oluş ...

TURINS ve Periyodik Muayeneler

Çalışma ortamlarının güvenliği, sadece çalışanların can güvenliği açısından değil, işletmelerin mal ve üretim güvenliği açıs ...