Muayene Hizmetlerinin Kalitesi Giderek Artıyor - 2018-05-31

Enerji sektöründe, tekstil sektöründe, kimya sektöründe, maden sektöründe ve sanayinin birçok alanında, bir yandan yeni teknolojiler geliştirilirken bir yandan da yeni üretim yöntemleri ve yeni teknikler uygulamaya girmektedir. Bu bakımdan her yenilik beraberinde yeni ölçüm, test, analiz ve muayene tekniklerini de bir ihtiyaç olarak ortaya koymaktadır.

Birçok alanda muayene hizmetleri veren akredite laboratuvarlar ve test ve muayene kuruluşları, bu yenilikleri takip etmek ve zamanında uygulamaya almak zorundadırlar.

Tamamen yerli sermaye ile kurulan ve TURINS Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, bir yandan yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standart kriterlerini esas alırken, bir yandan da yerli ve yabancı yasal düzenlemelerde yer alan esaslara riayet etmektedir. Daha önemlisi bu faaliyetlerini, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak sürdürmektedir.

Muayene hizmetlerinin kalitesini arttıran temel faktör akreditasyondur. Akreditasyon, üçüncü taraf olan uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından düzenlenen raporların güvenilir, doğru ve geçerli olduğunu kanıtlayan bir kalite altyapısıdır.
TURINS Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketimiz gibi akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen muayene hizmetleri sonrasında düzenlenen bir uygunluk belgesi, test edilen ürünlerin, uygulanabilir bütün gereklilikleri karşıladığı konusunda tüketicilere güven telkin etmektedir.

Muayene hizmetlerinin kalitesinin bu şekilde artmasında etkili olan faktörler şunlardır:
Akreditasyon zorunluluğu, artık bir çok malzemenin ve üretimi tamamlanmış ürünlerin muayene ve testlerinde aranmaktadır.
Sanayinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren işletme yönetimleri, test ve muayene işlemlerinin önemini kavramışlardır.
Çıkarılan yasal düzenlemeler ve yayınlanan yeni standartlar ile bu alanda yeteri kadar denetim sistemleri kurulmuştur ve işletilmektedir.

İşletmeler artık, belirlenen zaman aralıklarında yapılması gerekli test ve muayeneleri ihmal etmemektedir.
Test ve muayene çalışmaları öncelikle işletmelerin kendi kurdukları laboratuvarlarda yapılsa da bu konuda bağımsız çalışan akredite muayene kuruluşlarının raporları dünyanın her yerinde kabul görmektedir.

Muayene Kuruluşlarının Yetkinliği Çok Önemli

Muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen tesler, ölçümler, analizler ve kontroller, temel olarak iki grupta ele alınmaktadır: fonk ...

ISO/IEC 17011 Standardının Güncellenmesi Yapıldı

TS ISO/IEC 17011 standardının son güncellemesi Türk Standartları Enstütüsü tarafından 2018 yılı Mart ayında yayınlanmıştır (TS ISO/ ...

TURINS Test ve Muayene Sektöründe Lider Olmayı Hedefliyor

Test, analiz, ölçüm, kontrol ve muayene faaliyetlerini yapan çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bunların herbiri aynı kulvarda hizmet veren ...

TURINS ve Bilgi Güvenliği

Teknolojinin hız kesmeyen gelişmesi ve bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının bu kadar hızlı yayılması ile birlikte, günümüzde bilg ...

TURINS Doğal Çevrenin Korunması Konusunda Sorumluluk Duygusu Taşıyor

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlara bakılırsa, geçtiğimiz yirminci yüzyılın başında dünya nüfusu bir buçuk milyar c ...

TURINS ve Ekolojik Denge

Ekoloji, bütün canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini araştıran bilim dalıdır. Canlıların çevresi, barınma, bes ...

TURINS ve Çevrenin Korunması

Enerji, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak sanayide, teknolojide, ulaşımda, iletişimde ve daha sayısız alanda gösterilen faaliyetler ...

TURINS ve İş Güvenliği

İş güvenliği, çalışma ortamlarındaki riskleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak, bu şekilde çalışanların can güvenliğini sağla ...

TURINS ve Elektriksel Güvenlik

Elektrik akımı, insanların can güvenliğini tehdit eden ciddi bir risktir. İletkenlerde veya elektrik ile çalışan cihazlarda bir hata oluş ...

TURINS ve Periyodik Muayeneler

Çalışma ortamlarının güvenliği, sadece çalışanların can güvenliği açısından değil, işletmelerin mal ve üretim güvenliği açıs ...