Muayene Kuruluşlarının Yetkinliği Çok Önemli - 2018-05-31

Muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen tesler, ölçümler, analizler ve kontroller, temel olarak iki grupta ele alınmaktadır: fonksiyonel olanlar ve analitik olanlar.

Fonksiyonel test ve muayene çalışmaları, örneğin platform, transpalet, caraskal, mobil vinç veya asansör muayaneleri, muayene kuruluşlarının zaten yürüttükleri faaliyetlerdir. Bu tür faaliyetler TS EN ISO/IEC 17020 standardının kapsamına girmektedir (çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler standardı). Ancak kimyasal, biyolojik veya metalürjik türden analitik test ve analizler, örneğin ağır metal tayini, yağ miktarı tayini, su içeriği tayini, pH tayini, yoğunluk tayini, viskozite tayini, toplam asitlik tayini veya toplam alkalilik tayini gibi analizler, muayene kuruluşlarının laboratuvar faaliyetleri arasında bulunmaktadır. Bu tür faaliyetler ise TS EN ISO/IEC 17025 standardının kapsamına girmektedir (deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardı).

Muayene kuruluşları faaliyet alanlarına bağlı olarak bu iki standarda uygun akreditasyon belgesi almış olmalıdır. Firmamız TURINS Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, her iki yönden de akreditasyon koşullarını sağlamış ve yetki almıştır.
Farklı test ve muayene ihtiyaçlarında, işletmelerin genel ihtiyaç ve beklentilerine karşı ürünlerin kabul edilebilirliğin tespit edilmesi, birçok noktada profesyonel karar gerektirmektedir. Muayene kuruluşları bu açıdan gerekli yeterliliğe ve yetkinliğe sahip olmak zorundadır.

Muayene işlemleri genel olarak karmaşık ve kritik özellikte tek bir ürün veya malzeme için yapıldığı gibi, ürün serileri ile ilgili özel veya genel koşullara uygunluğun belirlenmesi için de yapılmaktadır. Bu çalışmalar, standartlar ve belirlenmiş yazılı dokümanlara ve genel gereklere göre sürdürülmektedir.

Yukarıda sözü edilen akreditasyon standartları bir kalite yönetim sistemini ifade etmez. Ancak herşeye rağmen test ve muayene sonuçlarının doğrulanması açısından, muayene kuruluşlarının kalite yönetim sisteminin belli kriterlerini, örneğin süreçlerin incelenmesini kapsamaktadır.

ISO/IEC 17011 Standardının Güncellenmesi Yapıldı

TS ISO/IEC 17011 standardının son güncellemesi Türk Standartları Enstütüsü tarafından 2018 yılı Mart ayında yayınlanmıştır (TS ISO/ ...

TURINS Test ve Muayene Sektöründe Lider Olmayı Hedefliyor

Test, analiz, ölçüm, kontrol ve muayene faaliyetlerini yapan çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bunların herbiri aynı kulvarda hizmet veren ...

TURINS ve Bilgi Güvenliği

Teknolojinin hız kesmeyen gelişmesi ve bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının bu kadar hızlı yayılması ile birlikte, günümüzde bilg ...

TURINS Doğal Çevrenin Korunması Konusunda Sorumluluk Duygusu Taşıyor

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlara bakılırsa, geçtiğimiz yirminci yüzyılın başında dünya nüfusu bir buçuk milyar c ...

Muayene Hizmetlerinin Kalitesi Giderek Artıyor

Enerji sektöründe, tekstil sektöründe, kimya sektöründe, maden sektöründe ve sanayinin birçok alanında, bir yandan yeni teknolojiler geli ...

TURINS ve Ekolojik Denge

Ekoloji, bütün canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini araştıran bilim dalıdır. Canlıların çevresi, barınma, bes ...

TURINS ve Çevrenin Korunması

Enerji, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak sanayide, teknolojide, ulaşımda, iletişimde ve daha sayısız alanda gösterilen faaliyetler ...

TURINS ve İş Güvenliği

İş güvenliği, çalışma ortamlarındaki riskleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak, bu şekilde çalışanların can güvenliğini sağla ...

TURINS ve Elektriksel Güvenlik

Elektrik akımı, insanların can güvenliğini tehdit eden ciddi bir risktir. İletkenlerde veya elektrik ile çalışan cihazlarda bir hata oluş ...

TURINS ve Periyodik Muayeneler

Çalışma ortamlarının güvenliği, sadece çalışanların can güvenliği açısından değil, işletmelerin mal ve üretim güvenliği açıs ...