ISO/IEC 17011 Standardının Güncellenmesi Yapıldı - 2018-05-31

TS ISO/IEC 17011 standardının son güncellemesi Türk Standartları Enstütüsü tarafından 2018 yılı Mart ayında yayınlanmıştır (TS ISO/IEC 17011 Uygunluk değerlendirmesi - Uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite eden akreditasyon kurumları için gereklilikler standardı).

Bu standart muayene ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonunu yapan kuruluşların koşullarını düzenlemektedir. Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) bünyesinde faaliyet gösteren Uygunluk Değerlendirme Komitesi tarafından gerçekleştirilen revizyon çalışmaları 2017 yılında tamamlanmıştır.

Bu revizyonda yapılan başlıca değişiklikler şunlardır:

Standardın yapısı, Uygunluk Değerlendirme Komitesi tarafından yayımlanan diğer standartlar ile paralellik gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca gizlilik, tarafsızlık, şikayet ve itirazlar ve yönetim sistemi konularında parallelik kurulmuştur.
Standardın kapsamına, akreditasyon programı, esnek akreditasyon ve uzaktan denetim gibi bazı yeni kavramlar girmiştir.
Standarda risk ve risk esaslı kontrol kavramları ilave edilmiştir.
Standardın kapsamına bir takım Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliği (ILAC) kriterleri girmiştir.

Standarda bir de yetkinlik kriteri kavramı ilave edilmiştir. Aynı zamanda standarda herbir uygunluk ve belgelendirme fonksiyonu için beceri ve yetkinlikler tablosu ilave edilmiştir.

Firmamız TURINS Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS ISO/IEC 17011 standardı kriterleri çerçevesinde akredite olmuştur.

Bu bakımdan şirketimizden test ve muayene hizmeti alacak işletmeler, ürünlerinin güvenliğini ve kalitesini dünya genelinde kanıtlamış olmaktadır. Şirketimiz yönetici ve çalışanları hızlı, kaliteli, kesin, güvenilir ve doğru sonuçlar vermek amacı ile, deneyimli, eğitimli ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosu oluşturmuştur.

Aynı zamanda en son teknolojiye uygun test cihazları ile güçlü bir teknolojik altyapı kurmuştur ve bunu sürekli geliştirmektedir.
Test ve muayene hizmetlerimiz, işletmelerin ihtiyaçları ve beklentilerine uygun şekilde her türlü ürün ve malzemeyi kapsamaktadır.

Muayene Kuruluşlarının Yetkinliği Çok Önemli

Muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen tesler, ölçümler, analizler ve kontroller, temel olarak iki grupta ele alınmaktadır: fonk ...

TURINS Test ve Muayene Sektöründe Lider Olmayı Hedefliyor

Test, analiz, ölçüm, kontrol ve muayene faaliyetlerini yapan çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bunların herbiri aynı kulvarda hizmet veren ...

TURINS ve Bilgi Güvenliği

Teknolojinin hız kesmeyen gelişmesi ve bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının bu kadar hızlı yayılması ile birlikte, günümüzde bilg ...

TURINS Doğal Çevrenin Korunması Konusunda Sorumluluk Duygusu Taşıyor

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlara bakılırsa, geçtiğimiz yirminci yüzyılın başında dünya nüfusu bir buçuk milyar c ...

Muayene Hizmetlerinin Kalitesi Giderek Artıyor

Enerji sektöründe, tekstil sektöründe, kimya sektöründe, maden sektöründe ve sanayinin birçok alanında, bir yandan yeni teknolojiler geli ...

TURINS ve Ekolojik Denge

Ekoloji, bütün canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini araştıran bilim dalıdır. Canlıların çevresi, barınma, bes ...

TURINS ve Çevrenin Korunması

Enerji, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak sanayide, teknolojide, ulaşımda, iletişimde ve daha sayısız alanda gösterilen faaliyetler ...

TURINS ve İş Güvenliği

İş güvenliği, çalışma ortamlarındaki riskleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak, bu şekilde çalışanların can güvenliğini sağla ...

TURINS ve Elektriksel Güvenlik

Elektrik akımı, insanların can güvenliğini tehdit eden ciddi bir risktir. İletkenlerde veya elektrik ile çalışan cihazlarda bir hata oluş ...

TURINS ve Periyodik Muayeneler

Çalışma ortamlarının güvenliği, sadece çalışanların can güvenliği açısından değil, işletmelerin mal ve üretim güvenliği açıs ...