TURINS Test ve Muayene Sektöründe Lider Olmayı Hedefliyor - 2018-05-31

Test, analiz, ölçüm, kontrol ve muayene faaliyetlerini yapan çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bunların herbiri aynı kulvarda hizmet veren rakipleri arasından sıyrılmak ve bu alanda öncü olmak istemektedir. Ancak rakiplere üstünlük sağlamak için bir takım koşullar gerekmektedir.

Firmamız TURINS Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, bu sektörde lider olmayı hedeflemiş bir kuruluştur. Üst düzey yetkililerimiz, bu konuda başarılı olmak için öncelikle şu iki konu üzerinde durmaktadır: yetkin bir çalışan kadrosu ve güçlü bir teknolojik altyapı.

Çalışanlar ne kadar eğitimli ve deneyimli olursa, firma faaliyetlerinin sonuçları o oranda etkili olmaktadır. TURINS çalışanlarının deneyim ortalaması 7 yıldır. Ancak sadece eğitimli ve deneyimli olmak yetmemektedir. Çalışanların kendilerini geliştirmeleri ve gelişen teknolojileri ve yeni yöntemleri yakından takip etmeleri firma tarafından teşvik edilmektedir. Bu şekilde çalışanlar dünyada uygulanan ve kabul gören son yöntemler ve kriterlere göre test ve analizler yapmakta ve sonuçları değerlendirmektedir.

Bunun yanı sıra TURINS, sadece çalışanların eğitim ve deney üstünlüğünün yeterli olmayacağının, bu çalışmaların güçlü teknolojik cihazlar ve ekipmanlar ile desteklenmesi gerektiğinin farkındadır. Bu açıdan gelişen teknolojiler yakından takip edilmekte, gerek modern cihazların gerekse kabul gören yeni yöntemlerin uygulanmasında çalışanların önünü açmaktadır.

Firmamız TURINS Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, hem tüketicilerin hem de ülke ekonomisinin kalite, güvenlik ve bütünlüğünü desteklemek adına, tarımsal faaliyetlerden gıda sektörüne, madencilik faaliyetlerinden çeşitli sanayi kuruluşlarına, doğal çevrenin korunmasından iş sağlığı ve güvenliğine kadar birçok alanda laboratuvar, muayene ve belgelendirme hizmetleri vermektedir.

Firmamız bütün bu hizmetleri verirken şu standartların gerekliliklerini yerine getirmiştir ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir:

TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler
TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler

Muayene Kuruluşlarının Yetkinliği Çok Önemli

Muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen tesler, ölçümler, analizler ve kontroller, temel olarak iki grupta ele alınmaktadır: fonk ...

ISO/IEC 17011 Standardının Güncellenmesi Yapıldı

TS ISO/IEC 17011 standardının son güncellemesi Türk Standartları Enstütüsü tarafından 2018 yılı Mart ayında yayınlanmıştır (TS ISO/ ...

TURINS ve Bilgi Güvenliği

Teknolojinin hız kesmeyen gelişmesi ve bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının bu kadar hızlı yayılması ile birlikte, günümüzde bilg ...

TURINS Doğal Çevrenin Korunması Konusunda Sorumluluk Duygusu Taşıyor

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlara bakılırsa, geçtiğimiz yirminci yüzyılın başında dünya nüfusu bir buçuk milyar c ...

Muayene Hizmetlerinin Kalitesi Giderek Artıyor

Enerji sektöründe, tekstil sektöründe, kimya sektöründe, maden sektöründe ve sanayinin birçok alanında, bir yandan yeni teknolojiler geli ...

TURINS ve Ekolojik Denge

Ekoloji, bütün canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini araştıran bilim dalıdır. Canlıların çevresi, barınma, bes ...

TURINS ve Çevrenin Korunması

Enerji, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak sanayide, teknolojide, ulaşımda, iletişimde ve daha sayısız alanda gösterilen faaliyetler ...

TURINS ve İş Güvenliği

İş güvenliği, çalışma ortamlarındaki riskleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak, bu şekilde çalışanların can güvenliğini sağla ...

TURINS ve Elektriksel Güvenlik

Elektrik akımı, insanların can güvenliğini tehdit eden ciddi bir risktir. İletkenlerde veya elektrik ile çalışan cihazlarda bir hata oluş ...

TURINS ve Periyodik Muayeneler

Çalışma ortamlarının güvenliği, sadece çalışanların can güvenliği açısından değil, işletmelerin mal ve üretim güvenliği açıs ...