TURINS ve Bilgi Güvenliği - 2018-05-31

Teknolojinin hız kesmeyen gelişmesi ve bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının bu kadar hızlı yayılması ile birlikte, günümüzde bilgiye ulaşmak artık son derece kolaylaşmıştır. İnsanlar sadece konutlarında ve iş yerlerinde değil, ulaşım araçlarında, okullarda, parklarda, kısaca istenilen her yerde ve her an bilgiye rahatça ulaşabilmektedir.

Ancak bir kısım kişiler ve kuruluşlar bazı bilgilere herkesin ulaşmasını istemeyebilir. Saklanması gereke bilgi varlıkları da bir yandan hızla büyükmektedir. Bilginin güvenliği ve gizliliği gereksinimleri işte bu noktada ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin bilgisayarlarında, fotoğraflar, video görüntüler, planlar, projeler ve bir takım yazılı dokümanlar bulunmaktadır.

Belki bilgisayarlara bir şifre konularak istenmeyen kişilerin ulaşımı engellenebilir. Ancak internet ortamında sınırsız sayıda kullanıcıdan özel bilgilerin korunması kolay değildir. Özellikle de işletmelerin bilgisayar ortamında tutulan bilgileri açısından.
Bilgisayarlara ve içindeki bilgilere zarar vermenin çeşitli yolları bulunmaktadır. Bunların başında kötü niyetli kişiler tarafından bilgisayarlara, sisteme veya sistemdeki bilgilere zarar vermek veya bunları ele geçirmek için hazırlanmış bir takım zararlı yazılımlar gelmektedir.

Bunların başında virüsler, casus yazılımlar ve truva atları gelir. Virüsler, bilgisayarlara giren, dosya ve programlara zarar veren, bunları bozan veya silen zararlı yazılımlardır. Truva atı bilgisayarlarda güvenlik açığı oluşturan ve zararlı programların veya kötü niyetli kişilerin sisteme girmesine yol açan zararlı bir programdır. Casus yazılımlar ise kullanıcının izniyle veya kullanıcı farkına varmadan bilgisayara yüklenen ve sistemdeki bilgileri toplayarak bunları başka bir kullanıcıya gönderen tehlikeli bir program çeşididir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilen, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi standardı, işletmelerin değerli bilgi varlıklarını korumaya ve yönetmeye destek olmak için hazırlanmıştır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kuran ve yöneten işletmeler, bu yönde sistemlerine yapılacak saldırı risklerini önceden tespit etmekte ve gerekli önlemleri almaktadır.

Firmamız TURINS Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, bilgi güvenliği riski taşıyan bütün işletmelerin talepleri doğrultusunda, gerekli belgelendirme çalışmalarını yapmaktadır.

Muayene Kuruluşlarının Yetkinliği Çok Önemli

Muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen tesler, ölçümler, analizler ve kontroller, temel olarak iki grupta ele alınmaktadır: fonk ...

ISO/IEC 17011 Standardının Güncellenmesi Yapıldı

TS ISO/IEC 17011 standardının son güncellemesi Türk Standartları Enstütüsü tarafından 2018 yılı Mart ayında yayınlanmıştır (TS ISO/ ...

TURINS Test ve Muayene Sektöründe Lider Olmayı Hedefliyor

Test, analiz, ölçüm, kontrol ve muayene faaliyetlerini yapan çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bunların herbiri aynı kulvarda hizmet veren ...

TURINS Doğal Çevrenin Korunması Konusunda Sorumluluk Duygusu Taşıyor

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlara bakılırsa, geçtiğimiz yirminci yüzyılın başında dünya nüfusu bir buçuk milyar c ...

Muayene Hizmetlerinin Kalitesi Giderek Artıyor

Enerji sektöründe, tekstil sektöründe, kimya sektöründe, maden sektöründe ve sanayinin birçok alanında, bir yandan yeni teknolojiler geli ...

TURINS ve Ekolojik Denge

Ekoloji, bütün canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini araştıran bilim dalıdır. Canlıların çevresi, barınma, bes ...

TURINS ve Çevrenin Korunması

Enerji, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak sanayide, teknolojide, ulaşımda, iletişimde ve daha sayısız alanda gösterilen faaliyetler ...

TURINS ve İş Güvenliği

İş güvenliği, çalışma ortamlarındaki riskleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak, bu şekilde çalışanların can güvenliğini sağla ...

TURINS ve Elektriksel Güvenlik

Elektrik akımı, insanların can güvenliğini tehdit eden ciddi bir risktir. İletkenlerde veya elektrik ile çalışan cihazlarda bir hata oluş ...

TURINS ve Periyodik Muayeneler

Çalışma ortamlarının güvenliği, sadece çalışanların can güvenliği açısından değil, işletmelerin mal ve üretim güvenliği açıs ...