TURINS ve Ekolojik Denge - 2018-06-02

Ekoloji, bütün canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini araştıran bilim dalıdır. Canlıların çevresi, barınma, beslenme ve üreme gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı ve biyolojik, sosyolojik ve kültürel faaliyetlerini sürdürdüğü yerdir. Böyle olunca ekolojinin çalışma alanı oldukça geniştir.

Yakın zamana kadar ekoloji, bitki ve hayvanların çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen ve biyolojinin bir alt dalı olarak görülmüştür. Aslında çerve dendiği zaman canlı ve cansız her şey bunun kapsamına girer.

Bir organizma ile aynı fiziksel ortamı paylaşan ve organizmayı bir şekilde etkileyen bütün canlılar canlı bir çevre oluşturur. Buna karşılık canlının içinde bulunduğu, toprak, su ve kaya gibi varlıklar cansız çevreyi oluşturur. Toprağın veya suyun kimyasal yapısı, havanın ve suyun sıcaklığı, havada ve suda bulunan partiküllerin cinsi ve boyutu ve iklimsel olaylar da cansız çevreyi oluşturur.

Ekosistem, belli bir bölgede yaşayan canlılar ile bunları saran cansız çevrenin birbirlerini etkilemeleri ile meydana gelen ve süreklilik gösteren, ekolojik sistemlerdir. Ekosistemin cansız ögeleri inorganik maddeler, organik maddeler ve fiziksel koşullardır.

İnorganik maddeler, doğada çokça bulunan karbon, hidrojen, fosfor, azot, magnezyum veya potasyum, gibi maddelerdir. Bunlara makro besleyiciler denmektedir. Çinko, bor, kobalt veya mangan gibi maddeler ise ortamda daha az bulunurlar ve bunlara mikro besleyiciler denmektedir.

Organik maddeler ise, karbonhidrat ve protein gibi kaynağı canlılar olan maddelerdir. Fiziksel koşullar, ısı, ışık, nem, yağış, hava ve su kütlelerinin hareketleridir.

Tamamen ülkemiz koşulları esas alınarak TÜRCERT tarafından geliştirilen ECOMark Ekolojik Ürün standardı, ekolojik ürünlerin belgelendirme çalışmalarına esas olmak üzere tasarlanmıştır. Tüketiciler için üzerinde ECOMark etiketi bulunan ürünler, güvenle alınabilecek ve tüketilecek ürünlerdir.

Firmamız TURINS Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, tüketicilerin ekolojik ürünler konusundaki hassasiyetini karşılamak amacı ile gerekli belgelendirme çalışmalarını yapmaktadır.

Muayene Kuruluşlarının Yetkinliği Çok Önemli

Muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen tesler, ölçümler, analizler ve kontroller, temel olarak iki grupta ele alınmaktadır: fonk ...

ISO/IEC 17011 Standardının Güncellenmesi Yapıldı

TS ISO/IEC 17011 standardının son güncellemesi Türk Standartları Enstütüsü tarafından 2018 yılı Mart ayında yayınlanmıştır (TS ISO/ ...

TURINS Test ve Muayene Sektöründe Lider Olmayı Hedefliyor

Test, analiz, ölçüm, kontrol ve muayene faaliyetlerini yapan çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bunların herbiri aynı kulvarda hizmet veren ...

TURINS ve Bilgi Güvenliği

Teknolojinin hız kesmeyen gelişmesi ve bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının bu kadar hızlı yayılması ile birlikte, günümüzde bilg ...

TURINS Doğal Çevrenin Korunması Konusunda Sorumluluk Duygusu Taşıyor

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlara bakılırsa, geçtiğimiz yirminci yüzyılın başında dünya nüfusu bir buçuk milyar c ...

Muayene Hizmetlerinin Kalitesi Giderek Artıyor

Enerji sektöründe, tekstil sektöründe, kimya sektöründe, maden sektöründe ve sanayinin birçok alanında, bir yandan yeni teknolojiler geli ...

TURINS ve Çevrenin Korunması

Enerji, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak sanayide, teknolojide, ulaşımda, iletişimde ve daha sayısız alanda gösterilen faaliyetler ...

TURINS ve İş Güvenliği

İş güvenliği, çalışma ortamlarındaki riskleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak, bu şekilde çalışanların can güvenliğini sağla ...

TURINS ve Elektriksel Güvenlik

Elektrik akımı, insanların can güvenliğini tehdit eden ciddi bir risktir. İletkenlerde veya elektrik ile çalışan cihazlarda bir hata oluş ...

TURINS ve Periyodik Muayeneler

Çalışma ortamlarının güvenliği, sadece çalışanların can güvenliği açısından değil, işletmelerin mal ve üretim güvenliği açıs ...