TURINS ve İş Güvenliği - 2018-05-31

İş güvenliği, çalışma ortamlarındaki riskleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak, bu şekilde çalışanların can güvenliğini sağlamak amacı ile işletmelerde sürdürülmesi gereken bir dizi faaliyetler bütünüdür. Bu çalışmalar, çalışanların sağlığını korumak kadar, işletmelerin mal ve üretim bütünlüğünü ve doğal çevreyi korumak açısından da son derece önemlidir.
İşletmelerin faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için ortaya çıkma ihtimali olan tehlikelerin önceden sistematik bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği konusu bugün, işletmelerde ortaya çıkacak iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerinin gerçekleşmesine karşı önlemler alan ve alınacak önlemler için gerekli koşulları yerine getirmeyi amaçlayan bir bilim dalı gibidir. Ancak bu noktada bütün sorumluluk işletmelerde değildir. Aynı zamanda çalışanlara da düşen sorumluluklar bulunmaktadır.

Kavram olarak iş sağlığı ve güvenliği, bilimsel anlamda hukuk, sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve tıp alanlarına da dayanmaktadır. Bu konuda ergonomik koşullar yanı sıra çalışma ortamı koşulları da risk yaratabilmektedir. Çalışma ortamının çok sıcak olması, nem oranının yüksek olması, havalandırmanın yetersiz olması, aydınlatmanın güçsüz olması, fazla gürültülü olması, dinlenme sürelerinin yetersiz olması, çalışma temposunun yüksek ya da düşük olması, vücudun tamamını veya bir kısmını yoran işler yapılması gibi çeşitli olumsuz koşullar, iş güvenliği riskleri yaratmaktadır.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilen, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı bu bakımdan büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bu standardı uygulayan işletmeler, bir yandan yönetici kadroların ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmesini sağlamış olmakta, bir yandan da karşı karşıya oldukları çeşitli riskleri tespit etmiş ve gerekli önlemleri almış olmaktadır.

Firmamız TURINS Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, bu sistemi kuran ve sürdüren işletmelerin talepleri doğrultusunda gerekli belgelendirme çalışmalarını yapmaktadır.

Muayene Kuruluşlarının Yetkinliği Çok Önemli

Muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen tesler, ölçümler, analizler ve kontroller, temel olarak iki grupta ele alınmaktadır: fonk ...

ISO/IEC 17011 Standardının Güncellenmesi Yapıldı

TS ISO/IEC 17011 standardının son güncellemesi Türk Standartları Enstütüsü tarafından 2018 yılı Mart ayında yayınlanmıştır (TS ISO/ ...

TURINS Test ve Muayene Sektöründe Lider Olmayı Hedefliyor

Test, analiz, ölçüm, kontrol ve muayene faaliyetlerini yapan çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bunların herbiri aynı kulvarda hizmet veren ...

TURINS ve Bilgi Güvenliği

Teknolojinin hız kesmeyen gelişmesi ve bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının bu kadar hızlı yayılması ile birlikte, günümüzde bilg ...

TURINS Doğal Çevrenin Korunması Konusunda Sorumluluk Duygusu Taşıyor

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlara bakılırsa, geçtiğimiz yirminci yüzyılın başında dünya nüfusu bir buçuk milyar c ...

Muayene Hizmetlerinin Kalitesi Giderek Artıyor

Enerji sektöründe, tekstil sektöründe, kimya sektöründe, maden sektöründe ve sanayinin birçok alanında, bir yandan yeni teknolojiler geli ...

TURINS ve Ekolojik Denge

Ekoloji, bütün canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini araştıran bilim dalıdır. Canlıların çevresi, barınma, bes ...

TURINS ve Çevrenin Korunması

Enerji, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak sanayide, teknolojide, ulaşımda, iletişimde ve daha sayısız alanda gösterilen faaliyetler ...

TURINS ve Elektriksel Güvenlik

Elektrik akımı, insanların can güvenliğini tehdit eden ciddi bir risktir. İletkenlerde veya elektrik ile çalışan cihazlarda bir hata oluş ...

TURINS ve Periyodik Muayeneler

Çalışma ortamlarının güvenliği, sadece çalışanların can güvenliği açısından değil, işletmelerin mal ve üretim güvenliği açıs ...