TURINS ve Elektriksel Güvenlik - 2018-05-31

Elektrik akımı, insanların can güvenliğini tehdit eden ciddi bir risktir. İletkenlerde veya elektrik ile çalışan cihazlarda bir hata oluşması durumunda, toprağa ulaşmak isteyen elektrik akımı, bir temas varsa, insan vücudunu bir iletken olarak kullanır. Bu olayın insan vücudunda yarattığı tehlikenin büyüklüğü, esas olarak şu faktörlere bağlıdır: gerilim gücü, akım değeri ve frekansı, vücudun elektrik direnci, akımın vücuttan geçiş süresi, vücutta izlediği yol ve kişinin yaşı.

İnsan vücudundan elektrik akımı geçtiği takdirde meydana gelecek etkiler, akım şiddetine ve etki süresine bağlı olarak farklıdır. İnsan vücudu için 50 volt’luk bir temas gerilimi tehlike sınırı olarak kabul edilmektedir. Akım şiddeti 25-80 mA arasında kalp düzensiz çalışmaya başlar. 80-100 mA arasında şuur kaybolur. 8 A üzerinde kalp durur.

İşletmelerde yaşanan elektrik kazaları genel olarak bilgi ve eğitim eksikliğinden, aşırı kendine güvenden, izolasyonun yetersiz oluşundan veya zamanla etkisinin kalmamasından, çalışanların acele, dikkatsiz ve özensiz davranışlarından, yetkisiz kişilerin müdahalesi yüzünden, koruyucu donanım kullanılmamasından, yeterli topraklama yapılmamasından ve gerekli önlemlerin alınmamış olmasından kaynaklanır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince çalışma ortamında gerekli önlemlerin alınması bir zorunluluktur. Çalışanların, doğrudan veya dolaylı olarak elektrik ile temas etmesi riskinden korunması gerekmektedir. İşletmelerde elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ve elektrik ile ilgili her türlü tesisatın düzenli kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilen, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı bu bakımdan büyük bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bu standardı uygulayan işletmeler, bir yandan yönetici kadroların ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlenmesini sağlamış olmakta, bir yandan da karşı karşıya oldukları çeşitli riskleri tespit etmiş ve gerekli önlemleri almış olmaktadır.

Firmamız TURINS Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, bu sistemi kuran ve sürdüren işletmelerin talepleri doğrultusunda gerekli belgelendirme çalışmalarını yapmaktadır.

Muayene Kuruluşlarının Yetkinliği Çok Önemli

Muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen tesler, ölçümler, analizler ve kontroller, temel olarak iki grupta ele alınmaktadır: fonk ...

ISO/IEC 17011 Standardının Güncellenmesi Yapıldı

TS ISO/IEC 17011 standardının son güncellemesi Türk Standartları Enstütüsü tarafından 2018 yılı Mart ayında yayınlanmıştır (TS ISO/ ...

TURINS Test ve Muayene Sektöründe Lider Olmayı Hedefliyor

Test, analiz, ölçüm, kontrol ve muayene faaliyetlerini yapan çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bunların herbiri aynı kulvarda hizmet veren ...

TURINS ve Bilgi Güvenliği

Teknolojinin hız kesmeyen gelişmesi ve bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının bu kadar hızlı yayılması ile birlikte, günümüzde bilg ...

TURINS Doğal Çevrenin Korunması Konusunda Sorumluluk Duygusu Taşıyor

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlara bakılırsa, geçtiğimiz yirminci yüzyılın başında dünya nüfusu bir buçuk milyar c ...

Muayene Hizmetlerinin Kalitesi Giderek Artıyor

Enerji sektöründe, tekstil sektöründe, kimya sektöründe, maden sektöründe ve sanayinin birçok alanında, bir yandan yeni teknolojiler geli ...

TURINS ve Ekolojik Denge

Ekoloji, bütün canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini araştıran bilim dalıdır. Canlıların çevresi, barınma, bes ...

TURINS ve Çevrenin Korunması

Enerji, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak sanayide, teknolojide, ulaşımda, iletişimde ve daha sayısız alanda gösterilen faaliyetler ...

TURINS ve İş Güvenliği

İş güvenliği, çalışma ortamlarındaki riskleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak, bu şekilde çalışanların can güvenliğini sağla ...

TURINS ve Periyodik Muayeneler

Çalışma ortamlarının güvenliği, sadece çalışanların can güvenliği açısından değil, işletmelerin mal ve üretim güvenliği açıs ...