TURINS ve Periyodik Muayeneler - 2018-05-31

Çalışma ortamlarının güvenliği, sadece çalışanların can güvenliği açısından değil, işletmelerin mal ve üretim güvenliği açısından da çok önemlidir. Çeşitli faaliyetlerin doğal çevreye verdiği zararlar ise işin ayrı bir boyutudur. İşletmelerin faaliyet alanlarına bağı olarak kullandıkları makinaların, forkliftlerin, vinçlerin, mobil vinçlerin, platformların, transpaletlerin, caraskalların, araç kaldırma liftlerinin, asansörlerin, kazanların, çeşitli amaçlarla kullanılan basınçlı kapların, elektrik panolarının, paratonerlerin, elektrik dağıtım sistemlerinin ve daha sayısız makina, teçhizat ve ekipmanların periyodik ölçüm, test muayene ve kontrolleri, bunların tehlike yaratmayacak şekilde çalışmalarını sağlamak içindir.

Çeşitli sanayi kuruluşlarından, havaya, toprağa ve suya bırakılan atıkların kontrolü ise doğanın ve ekolojik dengenin korunması açısından yaşamsal öneme sahiptir. İşletme atıksularında yapılan fosfat fosforu, fenol, biyolojik oksijen ihtiyacı, krom (+6), sülfat, sülfür, pH (sertlik), siyanür, amonyak azotu tayini ve daha birçok biyolojik, kimyasal ve fiziksel test ve muayeneler bu amaçla yapılmaktadır.

Bir yandan çıkarılan yasal düzenlemeler bir yandan da yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar, bu yöndeki riskleri ortadan kaldırmaya ve olası tehlikelerin yaşanmadan önlenmesine yöneliktir.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının büyük bir kısmı tümüyle önlenebilir. Ancak gerekli önlemlerin alınmaması yüzünden işletmelerin maddi ve manevi kayıpları, ülkemiz ekonomisinde önemli boyutlara ulaşmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma yaşamını düzenleyen gerekli yasal düzenlemeler çıkarılmakta, bu alanda denetimler yapılmakta ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda proje faaliyetleri yürütülmektedir.

Firmamız TURINS Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi, işletmelerin bir yandan yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak, bir yandan rakipleri ile mücadelede avantajlı konumda olmalarını sağlamak, bir yandan da tüketicilerin zarar görmemelerini temin etmek için, işletmelerin talepleri doğrultusunda gerekli periyodik kontrol hizmetlerini vermektedir.

Muayene Kuruluşlarının Yetkinliği Çok Önemli

Muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen tesler, ölçümler, analizler ve kontroller, temel olarak iki grupta ele alınmaktadır: fonk ...

ISO/IEC 17011 Standardının Güncellenmesi Yapıldı

TS ISO/IEC 17011 standardının son güncellemesi Türk Standartları Enstütüsü tarafından 2018 yılı Mart ayında yayınlanmıştır (TS ISO/ ...

TURINS Test ve Muayene Sektöründe Lider Olmayı Hedefliyor

Test, analiz, ölçüm, kontrol ve muayene faaliyetlerini yapan çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Bunların herbiri aynı kulvarda hizmet veren ...

TURINS ve Bilgi Güvenliği

Teknolojinin hız kesmeyen gelişmesi ve bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının bu kadar hızlı yayılması ile birlikte, günümüzde bilg ...

TURINS Doğal Çevrenin Korunması Konusunda Sorumluluk Duygusu Taşıyor

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan rakamlara bakılırsa, geçtiğimiz yirminci yüzyılın başında dünya nüfusu bir buçuk milyar c ...

Muayene Hizmetlerinin Kalitesi Giderek Artıyor

Enerji sektöründe, tekstil sektöründe, kimya sektöründe, maden sektöründe ve sanayinin birçok alanında, bir yandan yeni teknolojiler geli ...

TURINS ve Ekolojik Denge

Ekoloji, bütün canlıların birbirleri ile ve çevreleri ile olan ilişkilerini araştıran bilim dalıdır. Canlıların çevresi, barınma, bes ...

TURINS ve Çevrenin Korunması

Enerji, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olarak sanayide, teknolojide, ulaşımda, iletişimde ve daha sayısız alanda gösterilen faaliyetler ...

TURINS ve İş Güvenliği

İş güvenliği, çalışma ortamlarındaki riskleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak, bu şekilde çalışanların can güvenliğini sağla ...

TURINS ve Elektriksel Güvenlik

Elektrik akımı, insanların can güvenliğini tehdit eden ciddi bir risktir. İletkenlerde veya elektrik ile çalışan cihazlarda bir hata oluş ...