Alçak Gerilim (LVD) CE Belgesi

Belli bir akım arasında kalan tüm elektrikli cihazlar (50V – 1000V AC ve 75- 1500V DC) Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamına girmektedirler.

Elektrikli cihazların ana yapısına yerleşen bileşenlerin emniyeti, bunların ürüne yerleştirilme sürecine bağlıdır. Elektrik kullanan cihazların ana yapısını oluşturan bu gibi komponentler, ilgili yönetmelik kapsamının dışında tutulur ve ilgili belgenin işaretini taşımazlar.

Elektrikli bileşenler; bir elektrikli cihazın bileşeni olarak kullanılması halinde, tamamen yeni Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD Yönetmeliği) kapsamında olurlar.

Transformatörler ve elektrik motorları birer bileşendir. Bu gibi bütün komponentlerin kullanılmasında, bir takım emniyet değerlendirmelerinden geçirilmesi gereklidir. Bu tür komponentlerin birçoğu için uygulanabilir özel Avrupa standartları bulunmaktadır. İlgili standarda göre gerekli elektriksel güvenlik testlerinin yapılması ve raporlanması gerekmektedir. Üreticiler, ürünlerine ait 2014/35/EU LVD direktifi kapsamında yaptırmış oldukları test raporlarını CE işaretlemesi yapabilmek için oluşturdukları teknik dosyalarda muhakkak muhafaza etmelidirler.

Turins, Alçak Gerilim Cihazları Direktifi 2014/35/AB (ex. 2006/95/AT) (LVD) kapsamında bulunan ürünler için CE Belgelendirme çalışmalarını ve bu kapsamdaki ürünler için aşağıda belirtilen elektriksel güvenlik testlerini gerçekleştirmektedir:

Kaçak Akım Testi
Yüksek Gerilim Testi
Gerilim Düşümü Testi
İzolasyon Testi
Süreklilik Testi
Fonksiyonel Testler
Boşalma Süresi Tayini

Teknik dosyasının içinde test raporları olmayan alçak gerilim cihazları için, yapılan CE işaretlemesi yasal şartlarını karşılamayacaktır. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği piyasa gözetimlerinde cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için üretici firmalar cihazlarının elektriksel güvenlik testlerini yaptırmalı ve test raporlarını ilgili ürünün teknik dosyalarında muhafaza etmelidirler.