ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarını koruyan ve ilgili taraflara güven veren yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bir standarttır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, yetki ve sorumlulukları, iş sürekliliği planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri oluşturmasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. İşletme bütün bu faaliyetlerin de içinde bulunduğu bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve iş yeri çalışanlarını bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının devamlı takip edildiği aktif bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif katkısı ve personelin katılımcılığıyla başarıya ulaşabilir.

ISO/IEC 27001:2013, dünyanın hangi yerinde ya da hangi sektörden olursa olsun irili ufaklı bütün kuruluşlar için uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük önem arz ettiği alanlarda özellikle lüzumludur. 
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, yetki ve sorumlulukları, iş sürekliliği planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri oluşturmasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. İşletme bütün bu faaliyetlerin de içinde bulunduğu bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve iş yeri çalışanlarını bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının devamlı takip edildiği aktif bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif katkısı ve personelin katılımcılığıyla başarıya ulaşabilir.
Müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu teminatını vermek amacıyla kullanılabilir.
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları
Bilgi varlıklarının farkına varma: İşletme hangi bilgi varlıklarının olduğunu, değerinin farkına varır.
Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma yöntemlerini tespit eder ve uygulayarak korur.
İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti altına alır. Ayrıca bir olağan dışı hallerde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
İlgili taraflar ile barış halinde olma: En başta tedarikçilerinden başlamak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
Bilgiyi bir sistem vasıtası ile korur, tesadüflere bırakmaz.
Müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha ayrıntılı ve sağlıklı değerlendirilir.
Çalışanların istek ve motivasyonu arttırılmış olur.
Yasal takipleri engeller.
Yüksek değer ve prestij sağlar.