Borwerk Tezgahı Periyodik Kontrol Muayenesi

Borwerk tezgahı, Freze ve torna tezgahlarının işleyemediği büyük malzemeleri işleyen makinedir. Almanca da delik işleme anlamına gelen borwerk tezgahı iş parçası üzerinde 360 derece hareket edebilir. Tek ve çok uçlu kesici takımlar kullanılan borwerk tezgahları her türlü açıda işleme yapabilmektedir.

Borwerk tezgahı hareket mili, vidalı mil, kilit, karşılık yatağı, elle kumanda kolları, komparatör, freze, elektrik panosu, motor gibi ekipmanların bir araya geldiği makinedir. Tüm bu sistemin bir arada verimli çalışabilmesi için mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.

Yatay delik delme tezgahı olarakta bilinen Borwerk tezgahı “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine” tabiidir. Bu yönetmeliğe göre Borwerk yatay delik tezgahları yılda 1 defa kontrolleri mutlaka yapılmalıdır.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.