CE Belgesi

CE işareti, bir ürünün Avrupa Birliği güvenlik, sağlık ve çevre koruma direktiflerine ve düzenlemelerine uygunluğunun önemli bir göstergesidir.

Ürün CE işareti gerektiren bir yönerge kapsamına giriyorsa, ürünün geçerli gereksinimlerle uyumlu olmasını sağlamalısınız ve Avrupa Ekonomik Alanı’nda (EEA) pazara sunmadan önce CE işaretini yapıştırmalısınız (bkz. “CE AB’ya dahil olan ülkelerin açıklaması için “İşaretleme Gereklidir”). Ürününüz Avrupa Ekonomik Alanıdışında üretilmişse, eşit derecede geçerlidir. Avrupa Ekonomik Alanı piyasasının ilk kez AEA dışından getirilen ikinci el ürünler de CE işareti gerektirir.

Avrupa Topluluğu ve mevzuatı kabul eden ülkeler için 'Avrupa Uygunluk' anlamına gelir. Avrupa Birliği Komisyonları tarafından yayımlanan yönergeler kapsamında ürünün birçok konuda (sağlık,güvenlik vb.)Avrupa Birliği Direktif ve Standartlarına uygunluğunun sağlanması ve ürünün dolaşımında engel çıkmaması hedeflenmiştir.

CE işareti, tüketiciler için değil, görevliler için vurulmaktadır. CE işareti bulunmayan mamuller güvenliksiz olarak nitelenir ve piyasaya sürülmez, dolayısıyla verimsiz olarak kabul görür. Şayet bir ürüne ce işareti basılmış ise, AB direktiflerine uygun imal edildiği kanaati ile bu ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşmasına ve pazarlanmasına müsaade edilir, fakat kişilerin serbestçe dolaşmasını sağlayacağı anlamını gelmez. Avrupa’ya ihracatı gerçekleşen ürünlerin, direktifler kapsamında olan her ürünün ce işareti olması koşulu aranmaktadır. CE işareti, yalnız direktiflerde belirtilen koşullara uygunluk sağlandığında geçerlidir.

HANGİ ÜRÜNLER CE İŞARETİ TAŞIMALIDIR?

Aşağıdaki tabloda verilen CE işareti gerektiren direktifler arasında bulunan, 
Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünlerin, 
Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünlerin, 
Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış ürünlerin, 
CE işareti taşıması gerekmektedir.

CE İŞARETİNİN USULSÜZ KULLANIMI

Yönetmeliklere uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde, ürünün imalatçısı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan çekilmesine ve asansörün kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır.

CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün kullanıldığı çevre açısından güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Bir ürün birden fazla Yeni Yaklaşım Direktifine girebilmekte olup, gerekli şartlar yerine getirilerek ürün üzerine iliştirilen CE İşareti o ürünün bu direktiflerin tümüne uygun
olduğunu göstermektedir. Direktiflere uygunluk, direktiflerde belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerini takip ederek direktiflerin temel gereklerini karşılamak anlamına gelmektedir. Bu temel gerekler ürün güvenliğine yönelik şartları öngörmektedir. Bununla birlikte temel gerekler ürünün performans özellikleri ve kalitesine yönelik şartları direkt olarak belirtmemektedir.

CE belgesinin yararları nedir?

Avrupa Birliği, üye ülkeler arasında ticaretin daha kolay ve ucuz olmasını sağlamak için CE belgeleme programını başlatmıştır. Bunun anlamı, bir üreticinin ürününün sağlık ve güvenlik alanlarında AB yönergelerince belirlenmiş asgari yasal gerekliliklere uygun olduğunu iddia etmesidir.

Müşteriler çoğu zaman bir ürün üzerindeki CE işaretini belirlenmiş asgari standartlara uygunluk, böylece de diğer ürünlerde eksik olabilecek asgari bir kalite belirtisi olarak görür.

TSE ve CE Belgesi

CE İşareti ürünlerin güvenliğine yönelik olup esas olarak Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımı amaçlamaktadır.Oysa TSE Ürün Belgelendirmesi direktiflerde atıfta bulunulan Standardlarda öngörülen güvenlik şartlarının yanı sıra performans ve kalite kriterlerini, üretim yerinin yeterliliği ile birlikte göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle TSE Belgeli bir ürün güvenli olmanın yanı sıra performans ve kalite açısından da tüketiciye güvence vermektedir. Bu nedenle ürün belgelendirmesinin CE işaretine bir alternatif olarak değerlendirilmemesi gerekir. Bunun en bariz göstergesi, Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde CE işareti dışında kalan ürün belgelendirme faaliyetlerinin sürekli artarak devam ediyor olmasıdır. Enstitümüzün 1964 yılında başlattığı ve günümüze kadar kesintisiz devam ettirdiği ürün belgelendirme hizmetleri, gerek sanayicimiz gerekse tüketicilerimiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Onaylı Kurum, bir üye hükümet tarafından aday gösterilen ve Avrupa Komisyonu'nca onaylanan bir kurumdur. Onaylı Kurum bilgi, deneyim, tarafsızlık ve uygunluk değerlendirmelerini gerçekleştirme kaynakları gibi belirlenmiş gereklilikler temel alınarak aday gösterilir.

Bir Onaylı Kurumun temel görevi Yeni Yaklaşım Yönergelerinin CE belgesini desteklemek için belirlediği koşullar hakkında uygunluk değerlendirmesi hizmetleri sağlamaktır. Bu görev, üreticilerin her yönergede sıralanan temel gerekliliklere uygunluklarını değerlendirmek anlamına gelir. Uygunluk değerlendirmesi denetim, kalite güvencesi, tip incelemesi, tasarım incelemesi, ya da bunların karışımından oluşabilir. TURINS birçok Avrupa Yönergesi için Onaylı Kurumdur.