CNC Tezgahı Periyodik Kontrol Muayenesi

Metal, ahşap, plastik v.b malzemeleri işlemek amacıyla kullanılan CNC tezgahı fabrikalarda, sanayilerde kullanılır ve CNC tezgahlarının bir çok çeşidi bulunmaktadır.
CNC tezgahların bazıları aşağıdaki gibidir.
Freze tezgahı
Taşlama tezgahı
Torna tezgahı
Matkap tezgahı
Delik büyütme tezgahı

Bu ve bunun gibi tezgahların kendine özgü çalışma özelliği vardır. Bir malzemeyi işlemek için tezgahın kontrol ünitesindeki verilere göre işlenir. Günümüzün teknolojisinde daha ileri seviyede olan
CNC tezgahları yaptığı iş açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Bir operatör yardımı ile kullanılan CNC tezgahları pahalı oldukları için ve herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.

Periyodik Kontrol Süresi CNC tezgahları “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine” ve bu yönetmelikte belirtilen ilgili maddelere tabiidir. Bu yönetmeliğe göre CNC tezgahların periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılmalıdır.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.