Elektrikli Asansör Periyodik Muayene

Elektrikli Asansörlerin TS EN 81-20 (ex. TS EN 81-1+A3) periyodik kontrol ve muayenesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 24 Haziran 2015 tarihinde 29396 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol
Yönetmeliği” gereğince asansörü piyasaya arz edebilmek için tescil işlemleri gerçekleştirilmeden önce ve devamın ise yılda
en az 1 kere olmak üzere yapılması gereken periyodik kontrollerdir.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin piyasaya arzından ve hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek biçimde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Yönetmelik gereğince elektrikli asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin A tipi akredite muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu doğrultuda Belediyelerin sorumluluğu, kendi belediye sınırları içinde kalan elektrikli asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması için bir A tipi akredite muayene kuruluşu ile anlaşmak ve bu kuruluşu yetkilendirerek elektrikli asansör periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bu uygulamalar tamamen kent sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla hayata geçirilmiş uygulamalardır.