Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) CE Belgesi

AB ülkelerinde kullanılacak ve satılacak olan elektrikli ürünlerin serbest dolaşımına katkı sağlamak, Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinin (EMC) temel amacını oluşturur.

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifinin esas amacını aşağıdaki iki maddeyle birlikte anlatabiliriz.

1- Madde1.1’de ifade edildiği gibi elektrikli veya elektronik cihazlar, çalışmaları esnasında ürettikleri elektromanyetik gürültü ya da darbelerle, diğer elektrikli veya elektronik cihazların işlevlerini, fonksiyonlarını veya performanslarını etkilememelidir. Radyo, haberleşme ağları ve elektrik dağıtım istasyon ve şebekeleri de aynı şekilde etkilenmemelidir.

2- Madde1.2’de ise herhangi bir elektrikli cihaz, çalışması sırasında ortamdan gelebilecek elektromanyetik etkilere karşı bağışıklık sistemine sahip olmalıdır şeklinde belirtilmektedir.

Dikkat edilecek olunursa, bu iki açıklamada birbirini tamamlayan unsurlardır ve EMC Direktifinin ana temasını ifade etmektedirler. Yukarıda bahsedilen temel gerekleri yerine getirmek için EMC Direktifi üreticilerin neler yapması gerektiğini anlatmaktadır.

EMC Yönetmeliği kapsamındaki bütün elektrikli aletler üreticileri, bu yönetmelik ve ilgili uyumlaştırılmış harmonize standartlarda istenilen gereklilikleri yerine getirdikleri takdirde, ürünlerinin üzerine CE işaretini iliştirildikten sonra, ürünlerini ortak pazarda serbestçe dolaştırabilirler.