EMC Testi – İletkenlikle Yayınım (Emisyon)

İletimle Yayınım Deneyi, bir elektrikli veya elektronik cihazın bağlı olduğu enerji ya da telekomünikasyon şebekesi gibi şebekelere iletim yoluyla yayılan elektromanyetik kirlilik seviyelerini belirlemek maksadıyla uygulanmaktadır.
İletkenlik yoluyla yapılan emisyon test işlemlerinde cihazın yada sistemin akım ve gerilim değerleri ölçülmektedir.

Bu parametreler ölçülürken de akım probu ile akım, Hat Empedansı Sabitleyici Şebeke ile de gerilim ölçülmektedir.
Harmonik Akım Yayınımı (Harmonic Current Emmision) Deneyinde, bir cihazın beslenmiş olduğu güç hatlarına 50 Hz frekansında çevreye yaymış olduğu 40.harmoniğine kadar olan akımın ölçülmesi amaçlanmaktadır. Gerilim Dalgalanması ve Kırpışma (Voltage Fluctuations and Flicker) Deneyinde ise, cihazın beslenmiş olduğu güç hatlarında oluşturduğu gerilim dalgalanmaları ve kırpışmanın ölçülmesi amaçlanmaktadır.
Emission (Elektromanyetik Parazit Yayma) Ölçümleri
Radiated magnetic field emission (elektromanyetik dalga radyasyonunun ölçülmesi)
Conducted emission (parazit dalga gerilimi ölçülmesi)
Power disturbance (parazit dalga gücünün ölçülmesi)
Düzgün sürekli olmayan kırılgan parazit dalgaların ölçülmesi
Alçak frekans şebeke parazit dalgaların ölçülmesi