EMC Testi Işımayla Yayınım (Emisyon)

Işınımla Yayınım (Radiated Emission) Deneyi”Bir cihazın çalışması sırasında bulunduğu ortama radyo frekansı vasıtasıyla yaymış olduğu elektromanyetik kirlilik seviyesini belirlemek maksadıyla “ uygulanmaktadır.
Işıma yoluyla emisyon testi işlemlerinde elektrik alan ve manyetik alan değerleri ölçülmektedir. Burada gerçekleştirilen ölçümlerde yöntem olarak elektrik alan antenleri veya halka antenler kullanılmaktadır.

Bikonik antenler ( 30 – 300 MHz), Log – periyodik antenler ( 300 – 200 MHz) veya Huni antenler ( 2.000 – 18.000 MHz) de bu tip ölçümleme işlemleri için kullanılabilmektedir. EMI Alıcı kullanarak da tüm bu ölçümlemeler çok daha kolay bir biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra elektrik alan probu kullanarak da yüksek alanların ölçüm işlemleri sağlanabilmektedir.

Bir cihazın beslenmiş olduğu güç hatlarına 50 Hz frekansında çevreye yaymış olduğu 40.harmoniğine kadar olan akımın ölçülmesi için Harmonik Akım Yayınımı (Harmonic Current Emmision) Deneyi uygulanır. Gerilim Dalgalanması ve Kırpışma (Voltage Fluctuations and Flicker) Deneyinde ise, cihazın beslenmiş olduğu güç hatlarında oluşturduğu gerilim dalgalanmaları ve kırpışmanın ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Emission (Elektromanyetik Parazit Yayma) Ölçümleri
Radiated magnetic field emission (elektromanyetik dalga radyasyonunun ölçülmesi)
Conducted emission (parazit dalga gerilimi ölçülmesi)
Power disturbance (parazit dalga gücünün ölçülmesi)
Düzgün sürekli olmayan kırılgan parazit dalgaların ölçülmesi
Alçak frekans şebeke parazit dalgaların ölçülmesi