Forklift Periyodik Kontrol Muayenesi

Forkliftlerde birtakım emniyet ve güvenlik sistemlerinin bulunması zorunludur. Bunlar çarpma ve devrilmelere karşı geliştirilmiş olan üst korkuluklardır. Üst korkuluk devrilme esnasında operatörün forklift altında ezilmesini engellemek maksadıyla kullanılmaktadır.

Devrilme durumlarında operatörün forkliftten dışarı düşmemesi için emniyet kemeri kullanılmaktadır. Unutulmamalıdır ki çoğu zaman devrilen bir aracın içinde kalmak dışarı fırlamaktan daha iyidir.
Forkliftlerde, geri vitese takıldığında ses ile ikaz veren sistemler ve tertibatlar kullanılması iş kazalarının oluşmasını azaltmaktadır. İkaz sisteminin sesi etrafta bulunabilecek kişiler tarafından kolaylıkla duyulabilecek kadar etkili olmalıdır.
İş bitirildikten sonra forkliftin yerinde sabit ve emniyetli bir şekilde olduğun tespit edilebilmesi için muhakkak park freni bulunmalıdır.

Çalışma sırasında dikkat çekmek ve diğer çalışanları uyarmak için forkliftte korna bulunmalıdır.
Operatörün yan taraflarını ve arkasını rahat görebilmesi için forkliftte yan ve gerektiğinde iç taraflarında aynalar bulunmalıdır.
Forklift ile çalışırken güvenlik ve iş verimi bakımından şu hususlara dikkat edilmelidir. Unutulmamalıdır ki güvenli çalışma iş kazalarını engeller ve işin verimini daima artırır.

 

Forklift Periyodik Kontrol Muayene Süresi Nedir?

İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen periyodik muayene aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.
Forkliftlerin kullanım sıklığına göre yılda en az 1 kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka periyodik kontrol muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur. 

Forklift Periyodik Kontrol Muayene Yönetmeliği Nedir?

Forkliftlerin periyodik kontrollerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Forkliftlerde bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.”

Forklift Periyodik Kontrol Muayene Formu ve Raporu Nasıl Hazırlanır?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen kaldırma iletme ekipmanları grubunda bulunan forklift ile ilgili ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir form hazırlanır. Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile birlikte yük deneyleri de yapılarak rapora işlenir. Oluşturulan rapor, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.

Hangi Forklift Çeşitlerinin Periyodik Kontrol Muayenesinin Yapılması Zorunludur?

Dizel Forklift
Periyodik Kontrolü
Elektrikli Forklift
Periyodik Kontrolü
Benzinli Forklift Periyodik Kontrolü
LPG’li Forklift Periyodik Kontrolü
Akülü Forklift Periyodik Kontrolü
Kara Tip (dişli) Şanzımanlı Debriyaj Baskılı Forklift Periyodik Kontrolü
Hidrolik Tork Konvertörlü Forklift Periyodik Kontrolü
Teleskopik Bomlu Arazi Forklifti Periyodik Kontrolü
Motorlu Çekiciler Periyodik Kontrolü
Yaya Kumandalı Forklift Periyodik Kontrolü

Güvenli Çalışma Kuralları

Forklift üzerinde operatör dışında başka bir personel bulunmamalıdır. Operatör mutlaka belirli periyodik aralıklarla dinlenmeli ve bu esnada forklift kontrol edilmelidir. 
Gece çalışmaları esnasında gerekli aydınlatma sistemi bulunması gereklidir. 
Forkliftin ataşmanlarına tonajından fazla yük yüklenmemelidir. 
Forklift çalıştığı esnada manevra yerlerinde ve malzeme altında kesinlikle personel bulunmamalıdır. 
Forklift operatörün kendi başına yapamayacağı arızalar söz konusu ise mutlaka yetkili servise haber verilmelidir. 
Forkliftin ikaz lambası yandığı zaman forklift derhal stop ettirilmelidir. 
Forklift ile yük taşınırken yükün yerden yüksekliği 30 cm’yi geçmemelidir. Aksi halde yakıt sarfiyatı artar ve araç çekişten düşer. 
Forklift ile yapılacak işlemler için kesinlikle meyilli alanlarda yükleme yapılmamalıdır.