Freze Tezgahı Periyodik Kontrol Muayenesi

Tezgah üzerinde bulunan iş parçasını, birden fazla kesici ağzı ile şekillendirmeye yarayan tezgaha Freze tezgahı denir. Torna tezgahlarına göre freze tezgahlarında dönme hareketini kesici takım yapmaktadır. Çok uçlu kesici takımlar ile malzemeyi şekillendiren freze tezgahının gövde, başlık, taba, tezgah mili, taban, araba, konsol, çevirme kolu, yatak ve aydınlatma lambası gibi çalışan aksamları bulunmaktadır.

Gövde bölümü tüm çalışan sistemi sağlam bir şekilde tutar ve çalışma anında titreşimden ve sarsılmalardan önler. Sanayide ve fabrikalarda kullanılan freze tezgahlarının bir çok çeşidi bulunmaktadır.

Freze Tezgahı Çeşitleri
Sütunlu freze tezgahı
Konsollu freze tezgahı
Yatay freze tezgahı
Düşey freze tezgahı
Planya freze tezgahı
Kopya freze tezgahı
Universal freze tezgahı
Elektronik freze tezgahı
Hidrolik freze tezgahı
Özel freze tezgahı

Freze tezgahları “İş ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine” tabiidir. Freze tezgahları bu yönetmeliğe göre Freze tezgahları yılda 1 defa teste tabii tutularak periyodik kontrolü yapılır.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.