Hidrolik Pres Periyodik Kontrol Muayenesi

Yağ basıncı ile çalışan hidrolik presler malzemeye şekil ve kalıp vermede çok iyidirler. Stabil ve kuvvetli olan hidrolik pres makineleri küçük motorlarla çalışabilir ve pres hızı da ayarlanabilir.
Hidrolik presler gündelik hayatımızda kullandığımız tencere, tava, evyeler, antenler v.b malzemeleri sıkıştırarak kalıp halinde şekil verirler. İnsan gücünün mümkün olmadığı bir güç ile çalışan hidrolik presler sanayide seri üretim yapan firmaların vazgeçilmezidir. Kullanımı sırasında büyük önem taşıyan hidrolik preslerin mutlaka bakım ve kontrolleri yapılmalıdır.

Zamandan tasarruf sağlayan ve kısa zamanda çok iş yapan hidrolik presler “İş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine” ve bu yönetmelikte belirtilen hususlara göre kontrolleri yapılmalıdır. Hidrolik presler yılda 1 defa mutlaka muayenesi yapılmalıdır.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.