Tedarikçi Denetimleri

Denetim hizmetleri içinde ikinci parti denetim faaliyetleri kapsamında ele alınan Tedarikçi denetimleri, bugünün rekabetçi ortamında ve piyasa koşullarında işletmelerin başarılı olmaları konusunda önemi tartışılmaz bir denetim hizmetidir. Tedarikçi firmaların, işlemenin belirlerdiği kalite politikaları ve üretim standartlarında hizmet vermesi gerekmektedir. Bu amaçla tedarikçi firmaların denetimi, tedarik zincirinde belli bir üretim standardının elde edilmesi ve tüketiciler nezdinde güvenilir bir marka imajı yaratılması açısından gereklidir.

Bu denetimleri yapılırken, işletmenin kendi belirlediği politikalar, ilkeler, prensipler, standartlar ve iş süreçleri esas alınmaktadır. Yapılan denetimler ile tedarikçi firmaların yönetim ve üretim yaklaşımları ortaya konmuş ve olası sorun ve aksaklıklara zamanında müdahale edilmesine imkan tanınmış olmaktadır.

İşletmeler açısından tedarikçi denetimlerinin büyük kazanımı olmaktadır. Herşeyden önce, yöntem ve süreçleri işletmeye özel olarak tasarlanan denetim hizmetleri, işletmenin, tedarik zincirini etkin bir şekilde izlemesine imkan vermektedir. Tedarikçi firmaların, uluslararası kalite standartları, çevreye karşı duyarlılıkları ve sosyal sorumlulukları yanı sıra, işletmenin kendi gerekliliklerini de ne düzeyde yerine getirdikleri bu çalışmalar ile ortaya konmakta ve işletmenin emin olması sağlanmaktadır. Bu denetimler ile aynı zamanda tedarikçi firmaların eksikleri ve hangi yönetim sistemlerine sahip olması gerektiği tespit edilmiş olmaktadır.

Tedarikçi denetimleri ile, tedarikçi firmaların performansları izlenmekte, performans değerlendirme programları geliştirilmekte ve yetkinlikleri arttırılmaktadır. Ayrıca müşteri odaklı çözümler sunularak, tedarikçilerin mevcut kalite, çevre ve sosyal sorumluluk standartlarına uygunluğu tespit edilmektedir.

Tedarikçi denetimleri ile işletmelerin elde ettiği kazançlar şu şekilde özetlenebilir:

Tedarikçi firma yerinde çok daha iyi tanınmış olmaktadır.
Tedarikçi firma hakkında eldeki bilgiler yerinde doğrulanmış olmaktadır.
Tedarikçi firmanın işletmeye sunduğu sistem ve ürün belgelelerinin altyapısının ne derece yeterli olduğu tespit edilmiş olmaktadır.
Tedarikçi firmanın gözünden kaçan veya tespit edemediği uygunsuzluklar ortaya konmuş olmaktadır.
Yerinde yapılan tespitler ile tedarikçi firmaya iyileştirme önerileri sunulmakta ve süreçlerini geliştirmesi sağlanmaktadır.

Kuruluşumuz denetim hizmetleri kapsamında işletmelere üçüncü taraf denetim hizmetleri vermektedir. Bu çerçevede verilen himetlerden biri de tedarikçi denetimleridir. Bu çalışmalarda kuruluşumuz, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve genel kabul görmüş denetim yöntemlerine uygun hizmet vermektedir.