Torna Tezgahı Periyodik Kontrol Muayenesi

Torna tezgahı kendi ekseni etrafında dönen bir iş parçasını kesici takımları yardımı ile işleyen makineye denir. Torna tezgahı içerisinde bir çok ekipmanı bulunmaktadır. Gövde, ayakları, yağ göstergesi, kalemlik, talaşlık, hız kutusu, çalıştırma kolu, soğutma suyu deposu ve fener mili gibi bir çok ekipmanı bulunan torna tezgahı tüm bu sistemi içerisinde çalışır.

Gelişen teknoloji ile birlikte torna tezgahları sadece tornalama değil daha fazla işi yapmaktadır. Torna tezgahlarının da sektöre göre farklı çeşitleri bulunmaktadır. Genellikle fabrikalarda, sanayilerde kullanılan torna tezgahı çeşitleri başlıca şöyledir;
Universal
Dik torna
Otomat
Revolver
Sırt alma
Kopya torna
Kam torna
Krank mili torna
Ağır iş torna
Masa tipi torna
Sıvama torna
Hava çap torna

Bu ve bunun gibi torna tezgahları “İş ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen standartlara göre yapılan kontroller sonucunda iş sağlığı ve güvenliği alınmış olur. Ayrıca kontrolleri yapılan torna tezgahları uzun yıllar sıkıntısız çalışır. Tezgahlara yılda bir bakım ve
muayene yapılması yeterlidir.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.