Vinç Periyodik Kontrol Muayenesi

Transpalet, vinç, platform, forklift, caraskal, manlift, istif makinası ve asansör gibi belirli yükler altında çalışan makinalar, kullanma koşulları bakımından devamlı gözetim altında tutulması gereken iş ekipmanlarıdır.

Günümüzde vinç ve aksesuarlarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması neticesinde çok sayıda üzücü kazalar yaşanmaktadır. Vinçlerin periyodik muayenelerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal mevzuatların zorunlu kıldığı bir uygulamadır.

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.
Vinçlerin güvenli ve ekonomik olarak çalışması için periyodik kontrollerinin ve korucu bakımların yapılması gereklidir. Vinçlerin en önemli elemanları olan kancalar ve halatlar günlük gözden geçirilmeli ve normal olmayan bir durum gözlenmesi durumunda, gerekli tedbirler alınmalıdır. Planlı ve koruma amaçlı yapılan bakım, halatlarda oluşabilecek tehlikeli durumların zamanında tespit edilmesini sağlamakta, güvenliği tehlikeye düşürecek ve büyük ekonomik kayıplara sebep olabilecek aksaklıkları önlemekte ve tesisin verimini arttırmaktadır.

Vinç Kontrolleri kapsamında;
TS 10116, TS ISO 9927-1, TS ISO 4309, TS ISO 8566-5, TS ISO 12480-1 standartlarında ifade edilen ve belirtilen kriterlere uygun vinç kontrolleri yapılmaktadır.

Vinç Periyodik Kontrol Muayene Süresi Nedir?
“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve
Periyodik Kontrol
ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik
muayene
aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının
periyodik muayene
& kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Belirlenen
periyodik muayene
aralığının ilgili Yönetmelikte olası durumlar dışında bir yılı aşmaması gerekir.” hükmündedir.
Vinçlerin kullanım sıklığına göre yılda en az “1” kere veya daha fazla aralıklarla olmak koşulu ile mutlaka
periyodik kontrol
muayenelerinin yaptırılması kanunen zorunludur.”

Vinç Periyodik Kontrol Muayene Yönetmeliği Nedir?

“Vinçlerin periyodik kontrollerinin yapılmasına dair Mevzuat gereği İş Kanunu çerçevesinde tanımlanan bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelik “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin Ek III Bölümünün 2.2. Kaldırma ve İletme Ekipmanları Maddesinin 2.2.1.Bendinde; “Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.” hükmündedir. Vinçlerde bir kaldırma iletme ekipmanı olarak bu kapsamda değerlendirilmekte ve bağlı bulunduğu standart ışığında kontrol edilmektedir.”
Vinç Periyodik Kontrol Muayene Formu ve Raporu Nasıl Hazırlanır?
“İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen kaldırma iletme ekipmanları grubunda bulunan vinç ile ilgili ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir form hazırlanır. Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile birlikte yük deneyleri de yapılarak rapora işlenir. Oluşturulan rapor, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.”

Hangi Vinç Çeşitlerinin Periyodik Kontrol Muayenesinin Yapılması Zorunludur?

Kule Vinç
Periyodik Kontrolü
Portal Vinç
Periyodik Kontrolü
Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
İnşaat Vinci Periyodik Kontrolü
Gezer Köprülü Vinç Periyodik Kontrolü
Tavan Vinci Periyodik Kontrolü
Monoray Vinç Periyodik Kontrolü
Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü
Pergel Vinç Periyodik Kontrolü
Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü
Teleskobik Vinç Periyodik Kontrolü
Katlanabilir Vinç Periyodik Kontrolü