Yapı Malzemeleri CE Belgesi

Uyumlaştırılış harmonize standartlar ve Avrupa Teknik Onay Kılavuzları (ATOK) olmadan bir ürün esasen yapı malzemesi olarak tanımlansa bile CE işaretlemesi yapılamaz.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamı içine giren bir ürüne CE işareti vurulabilmesi için uyumlaştırılmış harmonize standartların veya Avrupa Teknik Onay Kılavuzlarının yürürlükte olması gerekmektedir. 

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde ürün gruplarına göre bütün uygunluk değerlendirme sistemleri konsey kararları ile tanımlanmaktadır.
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde 4 çeşit Sistem tanımlanmış ve bu sistemler içinde de üreticinin ve Onaylanmış Kuruluşların görevleri ayrı ayrı tanımlanmıştır.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre CE Belgelendirilmesi işlemleri 4 şekilde gerçekleştirilmektedir.

Sistem 1 ve Sistem 1+ seviyesindeki ürünler için; Malzemenin başlangıç tip testinin yapılması; fabrika ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk tetkiki; FÜK’ün devamlı gözetimi alınan numunelerin deneyi.

Sistem 2 ve Sistem 2+ seviyesindeki ürünler için; Fabrika Üretim Kontrolünün belgelendirilmesi; Fabrika Üretim Kontrolünün devamlı gözetimi, değerlendirilmesi ve onaylanması.

Sistem 3 seviyesindeki ürünler için; Malzemenin (onaylanmış laboratuar tarafından) başlangıç tip testi. Teknik

Sistem 4 seviyesindeki ürünler için; Onaylanmış kuruluşa gerek yoktur, tüm görevler üreticinindir.

Yukarıdaki bütün sistemlerde bulunmak üzere üreticiler;
“Başlangıç Tip Deneylerini” yaptırmalı, “Teknik Dosyalarını” hazırlamalı, FPC (Fabrika Üretim Kontrolü) Sistemlerini uygulamalı ve yapılan çalışmalar doğrultusunda “Deklarasyonlarını” beyan etmelidirler.