Yükleme Kontrolleri

Üretilen ve sevkiyata hazır hale getirilen ürünlerin, işletme tarafından belirlenen kriterlere ve koşullara uygun olup olmadığının, seçilen örnekler bazında kontrol edilmesi şeklinde yapılan çalışmalara yükleme kontrolleri denilir.

Yükleme kontrolleri müşteriler nezdinde de yapılmaktadır. Bu defa yükleme kontrolleri ile gelen ürünlerin, siparişi verilen ürün olup olmadığı ve gerekli bütün kalite ve güvenlik kriterlerini sağlayıp sağlamadığı tespit edilmektedir.

İşletmelerin yaptırdıkları yükleme öncesi kontroller ve bu sırada uygulanan testler ve kontrol yöntemleri, ürünlerin kalitesi ve tasarımı konusunda aşağıda sıralanan risklere karşı güvence sağlamış olmaktadır:

Siparişi verilen ürün özelliklerine uymayan ürünlerin yüklenmiş olması riski
Doğru olmayan, geçersiz veya sahte olarak oluşturulmuş sertifikasyon işaretleri riski
Yüklenen ürünlerin başta tespit edilen kalite ve güvenlik koşullarına uymaması riski
Yüklenen ürünlerde, olası yapısal, görsel, teknik, fonksiyonel ya da güvenlik hatalarının olması riski
Yükleme öncesinde yapılan kontrol çalışmalarının belli başlı aşamaları şunlar olmaktadır:

Paketleme ya da ambalajlama şeklinin kontrolü
Ürünlerin estetik kontrolü
Kullanım kılavuzlarının olması
Ürünlerin fonksiyonel yönden kontrol edilmesi
Ürünlerin güvenlik açısından kontrol edilmesi
Ürünlerin standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi
Ürünlerin CE, CB ve benzeri yasal düzenlemelere uygun olduğunun kontrol edilmesi
Ürünlerin müşteri özel taleplerine uygun olduğunun kontrol edilmesi
Yükleme kontrolleri yapılan ürünler eğer standartlara, yasal düzenlemelere, müşteri kriterlerine veya aranan başka koşullara uygun bulunmamışsa, bu ürünlerin rededilmesi gerekmektedir. Reddedilen ürünlerin işletme tarafından mümkünse düzeltilmesi, mümkün değilse yeninden üretilmesi gerekmektedir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bu ürünler için yeniden yükleme kontrolleri yapılmak zorundadır.

Ürünlerin yükleme öncesinde kontrol edilmesi müşteriler açısından kritik öneme sahiptir. Tarafsız uzmanlar tarafından yapılacak bir denetim önem taşımaktadır. Güvenmek iyi birşey ama kontrol daha önemlidir.

Kuruluşumuz denetim hizmetleri kapsamında işletmelere üçüncü taraf denetim hizmetleri vermekte ve bu çerçevede yükleme kontrolleri yapmaktadır. Bu çalışmalarda kuruluşumuz, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve genel kabul görmüş denetim yöntemlerine uygun hizmet vermektedir.