Yüksek Gerilim Testi LVD Testi

Bir makine yada cihaz üzerinde normal şartlarda bir gerilim altında bulunan erişilebilir tüm metal kısımların operatör yada kullanıcı ile temas etmesini engelleyen izolasyon malzemesinin dayanımının test edilmesi gerekir. Burada uygulanan deney gerilimi AC 50Hz kadardır ve gerilim değerleri 1000-5000V arasında değişmektedir.

Testin yapıldığı cihazın üzerinde ayarlanan limit akım değerine (1mA~500mA arasında değiştirilebilir) ulaşıldığında test otomatik olarak durdurulmaktadır. Standartlarca ifade edilmiş bu akım ile ölçüm yapılan izolasyonun delinmesi engellenmiş olur. Bu değer genellikle 5mA’ e ayarlanmaktadır.

Deney esnasında uygulanan en büyük test gerilimi, donanımın beyan edilen besleme geriliminin iki katı kadar bir değere veya 1000 V değere (hangisi büyükse) sahip olmalıdır. Uygulanan en büyük deney gerilimi, yaklaşık 1s gibi bir süreyle güç devresinin iletkenleri ile koruyucu kuşaklama devresi kısımlarının arasına uygulanmalıdır. Burada tahrip edici boşalma durumu olmazsa kuralların sağlanmış olduğu gözlemlenmektedir. Deney gerilimine dayanmak maksadıyla imal edilmemiş olan tüm bileşenler ve cihazlar, test deneyi esnasında sistemden ayrılmalıdır. Kendi ürün standartlarına göre gerilim deneyinden geçirilecek olan bileşenler ve cihazlar, test deneyi esnasında ayrılabilmektedirler.

Tüm bu gerçekleştirilen deney ve ölçüm işlemlerinde uygulanan test gerilimleri yüksek olduğundan dolayı kullanıcıların ya da operatörlerin güvenliği çok önem arz etmektedir. Bu sebeple kullanılan cihaz mutlaka CE işareti taşımalı, EN/IEC 61010-1 ve EN 50081-1 standartlarına uygun olmalıdır. Üzerinde CE işareti bulunmayan cihazlar, hem kullanıcının can güvenliğini tehlikeye atmakta, hem de elde edilen tüm data ve sonuçların güvenilirliği sarsılmaktadır.

Prosedürün bir başka boyutu ise tüm bu elde edilen dataların raporlanmasıdır. Testler gerçekleştirildikten sonra elde edilen tüm sonuçlar, rapor haline getirilmeli, ürünlere ait teknik dosyalarının içinde bulundurulmalı, uygunluk beyanında raporlara atıfta bulunulmalı ve bu raporlar gerektiğinde denetçilere ya da müşterilere sunulabilir halde saklanmalıdır.