Fore Kazık Makinası Periyodik Kontrol Muayenesi

Temeli sağlam olmayan yerlerde temeli daha sağlama almak için geniş çaplı derin bir çukur açan bir araçtır. Açılan bu çukura beton dökülerek bina temeli sağlama alınır. Ayrıca Fore kazık makinası su çıkartmaya da yaramaktadır. Genellikle inşaat sektöründe kullanılan Fore kazık hidrolik sistem ile çalışmaktadır.

Günümüzde Fore kazık gibi bir çok iş makinası kullanılmasında yapılan hatalar, kusurlu iş makinalarının kullanılması ve muayenesi yapılmaması nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmaktadır. İş makinası Fore kazık periyodik kontrolleri nin yapılması oluşabilecek kazaların önüne geçer.
Periyodik kontrol yapılması inşaat sahasında güvenli çalışma alanı oluşturur.
6331 sayılı kanun gereğince çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”, iş yerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.
Periyodik kontrollerinizi mutlaka akredite olmuş yani onaylanmış kuruluşlara yaptırınız. Onaylanmış kuruluşlar Fore kazık ile ilgili yönetmeliğe uygun kontrollerini gerçekleştirir. Bu yönetmelikte belirtilen standartlar ve hususlar Avrupa standartlarıdır.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.