LPG’li Forklift Periyodik Kontrol Muayenesi
Genel olarak açık alanlarda kullanılan
lpg’li forklift
çeşididir. Forklift’in arkasına yerleştirilen tüp sayesinde çalışan bu kaldırma araçları sıkça kullanılan araçlardır. Gazı bitse dahi anında elle değiştirilen tüp ile işlere aralıksız devam edebilir.
LPG’li forkliftler hızlı kaldırma ve yükleme işlemlerini kısa sürede hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Bu forklift çeşidi kullanım kolaylığı, tamirinin ucuz olması nedeni ile sıkça kullanılır. Güç ve performans anlamında iyi olan LPG’li forkliftler gaz ile çalıştıkları için yakıt tasarrufludurlar. En güzel özelliklerinden biride kötü hava şartlarında dahi çalışabilirler. Tüp ile çalışan LPG’li forkliftler tehlike arz ettiği için mutlaka
periyodik kontrol
ve bakımları yapılmalıdır.
Yönetmelik
Yönetmeliğin amacı, iş yerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemektir. 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 ve 31 inci maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanılarak ve 3/10/2009 tarihli ve 2009/104/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.
Kaldırma İletme Ekipmanları
2.2.1.
Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.
2.2.2.
Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız
muayene
yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.
2.2.3.
Madde 2.2.1.’de belirtilen kriterler saklı kalmak kaydı ile bir kısım kaldırma ve iletme ekipmanının
periyodik kontrol
kriterleri ve kontrol süreleri tablo 2’de belirtilmiştir.
Standartları ve Kontrol Süresi
LPG’li forkliftler standartlarda belirtildiği gibi yılda
1
defa kontrolü yapılmalıdır. TS 10689, TS EN ISO 3691-5, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır
.
Periyodik Kontrol Raporu
Femko
, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği LPG’li forklift muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar.