Asansör Periyodik Muayene

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği insan ve yük taşımada kullanılan asansörlerin, çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanılmasını hedeflemektedir. Buna göre yönetmelik, asansörlerin işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolleri, servis hizmetlerinin denetlenmesi ve garanti ve satış sonrası hizmetlere yönelik uyulması gerekli kuralları düzenlemektedir.

Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) ise, insanların ve yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik ekipmanlarının piyasaya sunulmadan önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik koşullarını kapsamaktadır.

A tipi akredite muayene kuruluşları, asansörlerde düzenli kontrol ve muayenelerini gerçekleştiren, TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında akredite olan muayene kuruluşlarıdır. Yapılan asansör muayene işlemleri sonrasında bu kuruluşlar asansörlerin Asansör Yönetmeliği esalarına uygun şekilde kurulduğunu ve işletildiğini belgelemiş olmaktadır.

Belediyeler de, kendi sınırları içine giren asansörlerin düzenli kontrollerinin yapılması için A tipi akredite muayene kuruluşlarını yetkilendirmek ve kontrollerin yapılmasını sağlamakla sorumludur. Bu faaliyetlerden amaçlanan insanların can güvenliğini ve taşınan yüklerin emniyetini sağlamaktır. A tipi akredite muayene kuruluşları, çalışmalarını tarafsız ve bağımsız bir şekilde gerçekleştirmek zorundadır.

Genel olarak muayene ve test kuruluşları tarafından asansör muayeneleri kapsamında şu hizmetler verilmektedir:

Asansör ve yürüyen merdiven kontrol hizmetleri
Asansör periyodik kontrol ve muayenesi
Yürüyen merdiven ve bant periyodik kontrol ve muayenesi
Yük ve insan asansörü periyodik kontrol ve muayenesi
Cephe asansörü periyodik kontrol ve muayenesi
İnşaat asansörü ve cephe asansörü periyodik kontrol ve muayenesi
Servis asansörü periyodik kontrol ve muayenesi
Elektrikli ve hidrolik asansör periyodik kontrol ve muayenesi
İnsan taşımak amacıyla tasarımlanan kablolu taşıma sistemleri periyodik kontrol ve muayenesi
Asansörlerin düzenli kontrol ve muayeneleri ile ilgili bir başka yasal düzenleme de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’dir. Sözü edilen yönetmelik, asansörlerin kullanımı sırasında, sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari koşulları düzenlemektedir. Buna göre insan ve yük taşıyan asansörlerin, ilgili standartlarda başka bir süre öngörülmemişse, her yıl en az bir kere düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğin bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlar başlıklı ekinde (Ek 3) insan ve yük taşıyan asansörler, kaldırma ve iletme araçları grubuna yer almaktadır. Yapılacak kontrollerin mutlaka makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması bir yasal zorunluluktur. Bunun yanı sıra asansörler elektronik kumanda sistemi ile donatılmış oldukları için, kontrol çalışmalarına elektrik konusunda yetkili olan kişilerin de katılması gerekmektedir.

Cephe Asansörü Periyodik Kontrol Muayenesi

Yapım aşamasındaki inşaat cephelerinde, binalarda, montalama, boya, tamirat ve tadilat işleri için kullanılırlar ve üzerinde insan taşıyan ...

Elektrikli Asansör Periyodik Muayene

Elektrikli Asansörlerin TS EN 81-20 (ex. TS EN 81-1+A3) periyodik kontrol ve muayenesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 24 Haziran 2015 ta...

Engelli Asansörü Periyodik Kontrolü, Muayenesi ve Raporlanması

Bu tip engelli asansörleri fiziksel engelli ve yaşlıların; fiziksel engellerinden ötürü gerçekleştiremedikleri ya da gerçekleştirmekte zorl...

Hidrolik Asansör Periyodik Kontrolü, Muayenesi ve Raporlanması

Hidrolik asansörlerin TS EN 81-20 (ex. TS EN 81-2+A3) periyodik kontrol ve muayenesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 24 Haziran 2015 tari...

İnsan Asansörü Periyodik Kontrol Muayenesi

İnsan asansörleri gelişen teknolojiyle beraber daha çok insanı daha hızlı taşımaktadır. İnsan asansörleri bilindiği gibi konutlarda ve i...

Rüzgar türbini

Havadaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine çeviren sistemdir. Kule, kanatlar, rotor, dişli kutusu, jeneratö...

Yürüyen bant

Bu sistem insan hayatında büyük kolaylıklar getirmiştir. İnsan ve bazı malzemeleri bir yerden başka bir yere taşımaya yardımcı olur. Uzun ...

Yürüyen Merdiven ve Bantların Periyodik Kontrolü, Muayenesi ve Raporlanması

Yürüyen Merdivenler, yılda en az 1 kez yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren rapor ve belge d...