Basınçlı Ekipmanlar

Konuyla ilgili yönetmelikte Basınçlı Kap ve Tesisatlar ve muayenelerinden şöyle bahsedilir; “Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.” hükmüne yer vermiştir.

Aynı zamanda ilgili yönetmelikte ek olarak; “Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.” hükmü geçer.

Periyodik kontrolünü yaptırdığınız basınçlı ekipmanların muayenelerini yapan ekiplerin tarafsız ve güvenilir olmasına ve muayeneyi yapacak firmanın akredite edilmiş olmasına çok dikkat ediniz.

Tarafımızca Periyodik Kontrolü yapılan basınçlı ekipmanlar aşağıdaki gibidir;

Buhar Kazanları
Kalorifer Kazanları
Kızgın Yağ Kazanları
Kızgın Su Kazanları
Buhar Jeneratörleri
Otoklavlar
Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG ve benzeri) (Yerüstü)
Sıvılaştırılmış Gaz Tankları (LPG ve benzeri) (Yeraltı)
Basınçlı Hava Tankları
Kompresörler
Hidroforlar
Boyler ve Genleşme Tankları
Tehlikeli Sıvıların Bulunduğu Tank ve Depolar

Emniyet Ventili Periyodik Kontrol Muayenesi

Emniyet ventili, basınçlı tanklarda ve diğer sistemlerdeki limit sıcaklıklarını veya basınç geldiğinde gaz salınımı yapan bir mekanizmad...

Gaz Yakıtlı Kazan Periyodik Kontrol Muayenesi

Üflemeli ve atmosferik brülörlü olmak üzere ikiye ayrılan Gaz yakıtlı kazanlar, doğal gaz ile çalışır ve genelde ticari amaçla kullanı...

Depolama Tankı Periyodik Kontrol Muayenesi

Haznesi tonlarca ağırlıktaki malzemeyi alarak muhafaza edebilen, endüstriyel alanlarda kullanılan depolama tankları, genellikle petrol endüstri...

Emniyet Vanası Periyodik Kontrol Muayenesi

Emniyet vanası basıncın ve sıcaklığın limite ulaştığı durumlarda emniyet vanası otomatik olarak gaz salınımı yaparak tesisatı ve kazan...

Buhar Kazanı Periyodik Kontrol Muayenesi

Buhar elde etmek için kullanılan buhar kazanları, kömür, doğal gaz ve motorin gibi yakıtlar yakılarak kazan içerisinde suyu ısıtır ve buh...

Azot Tankı Periyodik Kontrol Muayenesi

Azot tankları
içerisinde -196 derecede sıvı azotu saklayabilir. Biyolojik ürünleri saklamaya yarayan ve bu ürünleri taşımaya yarayan çift...

Basınçlandırma Tankı Periyodik Kontrol Muayenesi

Basınçlandırma tankı
hem ısıtma hemde soğutma sistemleri çalışmasına uygun olarak yapılmaktadır. Basınçlandırma tankı kompresö...

Boyler Tankı Periyodik Kontrol Muayenesi

İçindeki serpantin ile suyu ısıtarak depolayan tank sistemi olan Boyler tankı farklı ısı kaynaklarından alınan suyu depolamak daha sonra iht...

Amonyak Tankı Periyodik Kontrol Muayenesi

Amonyak tankı, Azot ve hidrojenin birleşmesi ile oluşan keskin amonyak gazını içinde bulundurur. Azot ve hidrojen atomlarından oluşan bu gazı...

Genleşme Tankı Periyodik Kontrol Muayenesi

Genleşme tankı merkezi sistemlerdeki sıcak suyun tesisata zarar vermemesi fazla suyun depolanmasını sağlar. Tesisatta bulunan fazla su yüksek b...

Hava Tankı Periyodik Kontrol Muayenesi

Hava tankı genellikle işletmelerde kullanılmaktadır. Hava basıncını da dengelemeye yarayan hava tankı hava debisinin korunmasını sağlar. Ha...

Hidrofor Periyodik Kontrol Muayenesi

Yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip makine mühendisleri tarafından yapılan basınçlı ekipmanların periyodik kontrolleri, bu cihaz...

Hidrofor Tankı Periyodik Kontrol Muayenesi

Kalın çelikten yapılan ve bir tüpe benzeyen hidrofor tankının esas görevi su ve havayı bir araya getirerek içindeki suya istenilen basıncı ...

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrol Muayenesi

Merkezi sistemlerde özellikle kullanılan binadaki tüm kaloriferleri ısıtmaya yarayan kalorifer kazanı, kömür v.b gibi yakıtlar ile yakılır...

Katı Yakıtlı Kazan Periyodik Kontrol Muayenesi

Katı yakıtlı kazan odun, linyit, kok kömürü ve kömür gibi yakıtlar ile çalışan kazanlara denir. İyi bir katı yakıtla kazanlar uzun sür...

Kazan Periyodik Kontrol Muayenesi

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Muayenesi ve Raporlanması
Periyodik Kontrole Tabi İş Ekipmanları maddesinin, 2.1. Ba...

Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrol Muayenesi

Kızgın su kazanları, yüksek basınç altında sıcak su üreten kazanlardır. Kızgın su kazanlarında 120 derece üzerinde sıcak su üretilir....

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrol Muayenesi

Endüstride ve işletmelerde kullanılan kızgın yağ kazanları su ve buharın ulaşamayacağı yüksek sıcaklıklara ulaşır. 300 derece ve yüks...

Kokulandırma Tankı Periyodik Kontrol Muayenesi

Kokusuz gazı son kullanıcıya vermeden önce kokulandırmak için kullanılan kokulandırma tankı, bazı gazlar kokusuz oldukları için farkedilme...

Kompresör Periyodik Kontrol Muayenesi

İşletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden, basınçlı ekipmanların emniyet ekipmanları ile beraber güvenli bir biçimde kull...

Kompresör Tankı Periyodik Kontrol Muayenesi

Kompresörden çıkan basıncı absorbe etmeye yarayan kompresör tankının kullanıldığı ortam mutlaka serin ve soğuk olmalıdır. Kompresör t...

Kriyojenik Tank Periyodik Kontrol Muayenesi

-196 dereceye kadar sıvı gaz, azot, sıvı oksijen gibi sıvılaştırılmış gazları içinde barındıran Kriyojenik tanklar, basınç altında d...

Lpg Tankı Periyodik Kontrol Muayenesi

İçerisinde lpg gazı barındıran tanklar, ortalama 4-5 mm kalın sac dan üretilir. Dış yüzeyi dış etkenlerden korunması için epoksi denil...

Otoklav Periyodik Kontrol Muayenesi

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak y...

Pistonlu Kompresör Periyodik Kontrol Muayenesi

Pistonlu komresörler piston kolu, piston, krank mili, gövde ve silindir gibi parçalardan meydana gelmektedir. Endüstriyel alanlarda, otomobil ser...

Sıcak Su Kazanları Periyodik Kontrol Muayenesi

Sıcak su kazanı içerisinde bulundurduğu suyu 100 dereceye kadar ısıtır günümüz teknolojisi ile sıcak su kazanları önemli bir şekilde ile...

Sıvı Yakıtlı Kazan Periyodik Kontrol Muayenesi

Sıvı yakıtlı kazanlar benzin ve mazot ile çalışır. Merkezi sistemler olmak üzere, fabrikalarda ve endüstriyel alanlarda kullanılırlar. Sı...

Sulama Hidroforu Periyodik Kontrol Muayenesi

Şebeke suyunun yetersiz kaldığı yerlerde, şebekeden yada depodan gelen suyun basıncı yetersiz olduğu için sulama hidroforu kullanılır. Bah...

Tank Periyodik Kontrol Muayenesi

0,5 Bar’dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan ya da geliştirilen sabit ya da hareketli...

Vakum Tankı Periyodik Kontrol Muayenesi

Vakum sistemi ısıtma ve soğutma sistemlerinde kullanılan vakum tankının pompası, elektrik motoru yardımı ile çalıştırılır. Çalıştır...

Vidalı Kompresör Periyodik Kontrol Muayenesi

Birbirine geçmiş rotor ile basınçlı hava üreten makinaya vidalı kompresör denir. Basınçlı hava üreten vidalı kompresörler havayı hızl...

Yangın Hidroforu Periyodik Kontrol Muayenesi

Yangın tesisatlarına verilen suyun basınçlandırmasını sağlayan yangın hidroforu, yangınla mücadelede kullanılır. Yangın hidroforu pompa...