LVD Testi

Sağlıklı bir çalışma ortamı için gerilimli bölümler ve gerilimsiz bölümler arasında yalıtım sağlanmalıdır. Yalıtımın sağlanmadığı durumlarda, elektrik enerjisinin bulunmaması gereken birçok noktada elektrik enerjisi bulunacağı için can güvenliği bakımından bu durum büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Özellikle cihazların çalıştığı esnada bu durum önem arz etmektedir. Bu gibi tehlikeli durumların önüne geçebilmek adına cihazlar ile içindeki bölümlerinin aralarında mutlaka yalıtkanlık sağlanmalıdır.

Yalıtım Direnci (İzolasyon Direnci) hesaplanırken, ölçülecek sisteme sabit bir gerilim uygulanarak sitemdeki akım değeri ölçülür. Burada ölçülen gerilim ve akım değerlerinin oranı bizlere "İzolasyon Direncini" verir. Güç devresinin iletkenleri ile koruyucu kuşaklama devresinin arasında 500 V (Volt) ile ölçülen yalıtım (izolasyon) direnci 1 MΩ (megaohm)dan küçük olmamalıdır. Yapılan bu test ve ölçümler, elektrik donanımının diğer münferit bölümlerine de uygulanabilmektedir.

Yalıtkan Maddeler, elektriksel olarak yalıtkanlıktan bahsedilecek olunursa, kısaca elektriği iletmeyen maddeler olarak tanımlanabilmektedirler. Esasen her madde iletkendir fakat maddelerin belirli bir dayanım sınırları vardır. Yani bir yalıtkanlık direnci bulunmaktadır. İşte bu sınır değerinin üzerindeki elektrik akımlarında madde iletken gibi davranmaya başlar ve elektriği iletir. Bu durumun uygunluğu TÜRİNS tarafından ilgili test cihazlarıyla ürünlere ait bu uygunluk kontrol edilmekte ve raporlanarak ürünün teknik dosyasına konulmak üzere imalatçı yada üretici firmaya sunulmaktadır.

İzolasyon Test Metodları nelerdir ?

Dielektrik İzolasyon Güç Testi (Breakdown): Burada ifade edilen test ”Dayanıklılık” testidir. Ürünün kullanma voltajının üstünde bir gerilim değeri belirli bir süre boyunca cihaza uygulanır. Test edilen cihazın bu süre zarfında maruz kaldığı gerilime dayanması gerekir. Bu yöntemle direnç değeri (Ω) ölçülemez.

Yüksek Gerilim İzolasyon Testi: Ürüne ait kablo sistemine zarar vermeyecek bir gerilim seçilerek İzolasyon Direncinin değerleri tespit edilmeye çalışılır. Gelişmiş cihazlarda farklı analiz araçları bulunabilmektedir.