Sistem Belgelendirme

Yönetim sistemlerinin uygulanması zorunluluk olmayıp, gönüllülük temellerine dayanmaktadır. Bu standartları uygulamaktaki esas amaçlar; müşteri taleplerinin ve yasal şartların yerine getirilmesi ve bu sistemi uygulayan işletmenin de birçok fayda sağlayacağı iyileştirme merkezli sistemlerin oluşturulması, uygulanması ve devamlı olarak iyileştirilmesidir.

Günümüz şartlarında bir yandan kaynakları etkin kullanırken diğer yandan devamlı ayakta kalan ve rekabetçi kuruluşlar için sağlıklı bir gelecekten bahsetmek mümkün olmaktadır. Bu manada yönetim sistemleri etkili bir araç olarak kuruluşlara büyük katkı sağlamaktadır.

Kuruluşların uygulamak istedikleri sistem ile ilgili tüm faaliyetleri aktif bir şekilde gerçekleştiriyor olmaları gerekmektedir. Denetimler esnasında firmanın, sistemin bütününde gerekli olan tüm şartları sağlaması beklenmektedir.

Bu şartlardan bazıları;

Talimatlar
Prosedürler
Listelerin Aktif Kullanımı
İç Tetkikler (iç denetim)
Yönetim Gözden Geçirme
Veri Analizi
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler
Müşteri Geri beslemelerine ilişkin kayıtlar
Üretim ve hizmet sağlanmasına ilişkin kayıtlar şeklindedir.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 vb. belgelerinin alınması sonrası devamının sağlanması ve gözetim denetimleri ile belge yenileme denetimlerinden başarıyla geçilmesi de oldukça önem arz etmektedir.

Belgelendirme denetimleri, belge yenileme denetimleri öncesi hazırlık çalışmaları, gözetim denetimleri,  ile ilgili ve yıllık belge kullanım, gözetim denetim ücretlerine ilişkin firmamızdan bilgi alabilirsiniz.

Kuruluşumuz, aşağıda belirtilen Yönetim Sistemleri kapsamında Eğitim ve Belgelendirme işlemleri ile ilgili hizmetler sunmaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi
ISO 13485:2012 Tıbbi Cihaz Yönetimi Sistemi Belgesi
ISO 50001:2011 Enerji Yönetimi Sistemi Belgesi
ISO 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi
ISO 22301:2012 Sosyal Güvenlik İş Sürekliliği Yönetimi Sistemi Belgesi
AS 9100 Havacılık Kalite Yönetimi Sistemi Belgesi
İyi Üretim Uygulamaları GMP Belgesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarını koruyan ve ilgili taraflara güven veren yeterli ve orantılı güvenlik kont...

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Ürünün, hammaddeden başlayarak son ürün şekline getirilerek müşterilere sunulana kadar geçen sürecin her evresine çevresel etkenlerin tesp...

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

Enerji konusundaki mevcut standartları temel alarak ve onları dha ileri seviyeye taşıyıp geliştirilerek oluşturulan ISO 50001:2011 Enerji Yöne...

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Günümüzde güvenli gıda üretimi için hammaddeler, katkı malzemeleri, yardımcı diğer maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlaya...

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001’in temel amaçlarını şu şekilde belirtebiliriz; 
Çalışanların güvenliğini sağlamak 
Çalışanl...

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

İşletmenin müşterilerinin ihtiyaçlarına, yasal ve mevzuat şartlarına uygun ürünler temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu ve müşter...

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

İşletmeler, büyüyen rekabet altında varlıklarını devam ettirebilmek için gerek üretim gerekse pazarlama evrelerinde ve satış sonrası hizm...

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistem standardının tıbbi medikal cihazlara uyarlanmış ve bu kapsamda geliştirilmiş versiyonudur. Tıbbi cihazlar için özel ...