Teknik Elektriksel Ölçüm

İlgili yönetmelikte Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendi “ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır” hükmündedir. Ve ayrıca bu Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.4. Tezgahlar maddesinin, 2.4.1. bendi “Makina ve tezgahların periyodik kontrolleri Ek III; Madde 1.4’te yer alan hususlara uygun olarak yapılır” hükmündedir. Makina Emniyeti Direktifi ve ilgili standartlara göre yapılan kontroller standartlarda belirtilen sürelerde tekrarlanır.

Ekipmanların periyodik muayenesi kapsamında, TÜRİNS Muayene, alanında deneyimli mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Elektriksel Güvenlik Testleri, Elektrik Pano Testleri, Yıldırımsavar, Paratoner Ölçümleri, Topraklama Ölçümü, Katodik koruma, Makinaların Güvenlik Muayenesi, Tezgâhların Muayenesi, Tesisat Kontrolleri gibi işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.
Tüm bu kontroller, 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gaz/ete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/111984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Tarafımızca periyodik kontrolü yapılan elektriksel tesisat, makina ve tezgâh muayeneleri;

Elektriksel Güvenlik Testleri
Pano Testleri
Paratoner Ölçümleri
Topraklama Ölçümü
Katodik Koruma Ölçümü
Makinaların Güvenlik Muayenesi
Jeneratör Muayenesi
Yangın Tesisatı ve Hortumların Muayenesi
Motopompların Muayenesi
Boru Tesisatları Muayenesi
Havalandırma ve Klima Tesisatları Muayenesi
Dişli Taşlamaların Muayenesi
Dişli Açma Makinelerinin Muayenesi
CNC İşleme Tezgâhları Muayenesi
Torna Tezgâhları Muayenesi
Freze Tezgâhları Muayenesi
Planya Tezgâhları Muayenesi
Taşlama Tezgâhları Muayenesi
Bohrwerk Tezgâhları Muayenesi

Depo ve Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü

Depo, üretilen malların dağıtıma çıkmadan önce üstü kapalı ve her yeri muhafaza edilmiş büyük yerlere depo denir. Raf ise depolar ve al...

Elektrik Pano Ölçümü Periyodik Kontrol

Elektrik panosu, elektriğin işletmede kullanılan sistemlere dağıtılmasına yarayan ve içinde elektrik sayaçları, kondansatörler, güç konta...

Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrolü Muayenesi

Ortamdaki sıcaklığı ve oksijeni düşürerek yangının oluşmasını ve büyümesini engeller. Hangi ortamda kullanılırsa kullanılsın çevres...

Havalandırma Fanları Periyodik Kontrol

Havalandırma fanları elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Elektrik enerjisinden alınan güç pervanelere aktarılarak çalışmasını sağlar....

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrol Muayenesi

Kapalı alanlara hava akışı sağlayan sistemdir. Havasız ortamları havalandıran bu sistem devamlı taze havayı kapalı ortama aktararak daha ra...

Hidrant Periyodik Kontrol Muayenesi

Herhangi bir yerdeki ana şebeke hattına bağlı olan ve su almaya yarayan sisteme hidrant denir. Yangınla mücadelede itfaiyenin suyu bittiğinde v...

İç Tesisat Kontrolü Periyodik Muayene

Elektrik iç tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesis...

Jeneratör Periyodik Kontrol Muayenesi

Alternatif ve doğru akım olmak üzere ikiye ayrılan jeneratörler benzin, dizel, doğalgaz vb. yakıtlarla da çalışarak elektrik üretebilirler....

Katodik Koruma Ölçümü Periyodik Kontrol

Metaller su veya hava ile temas ettikleri zaman korozyona uğrar. Bu durum özellikle suyun içinde bulunan veya toprağın altındaki metal borular i...

Klima Tesisatı Periyodik Kontrol Muayenesi

Soğutma ve ısıtma için kullanılan sistemdir. Havayı temizleme, ısıtma ve serin tutma gibi işleri yapan klimalar bir nevi iklimlendirme sistem...

Köpüklü Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol

Yanıcı kimyasal maddelerin söndürülmesinde kullanılan köpüklü sistemler, otomatik veya elle manuel olarak çalıştırılabilirler. Köpükl...

Motopomp Periyodik Kontrol Muayenesi

Motorlu tulumba yada motopomp, su basan yerlerdeki suyu veya herhangi bir sıvıyı çekmeye ve farklı bir yere boşaltan araçtır. Ayrıca tarımsa...

Paratoner Ölçümü Periyodik Kontrol

Parlayıcı ve patlayıcı özellikleri olan tehlikeli maddelerin üretildiği, bulundurulduğu veya depolandığı bina ve yapıların, yürürlükte...

Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Periyodik Kontrol Muayenesi

Donma riski bulunmayan ve 95 derece sıcaklıkların geçilmediği yerlerde kullanılan sulu yangın söndürme sistemleri yangınla mücadelede öne...

Termal Kamera Ölçümü ve Periyodik Kontrolü

Termal kamera insan gözünün görmediği ısı enerjisini ölçen sistemdir. Ölçülen yerin aşırı sıcaklıklarını tespit eden bu cihaz ile k...

Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Periyodik Kontrolü

Yangını anında algılayan ve anında uyaran sistemlerdir. Yangın algılama ve alarm sistemi ekipmanları yangın tehlikesi bulunan hemen hemen her...

Yangın Dolabı Periyodik Kontrol Muayenesi

Yangın anında yangına hemen müdahale etmek için kullanılan yangın dolabının içerisinde basınca dayanıklı hortum bulunmaktadır. Yangın s...

Yangın Hortumu Periyodik Kontrol Muayenesi

İtfaiye araçlarında ve yangın dolaplarında yangını söndürmek için depodan gelen suyu püskürten yangın söndürme ekipmanı olan yangın h...

Yangın Pompası Periyodik Kontrol

Yangın pompası her an oluşabilecek yangınlara karşı büyük bir öneme sahiptir. Normal pompalara göre daha verimli çalışan yangın pompalar...

Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrol Muayenesi

Yangını söndürmede etkin bir rol oynayan yangın sprinkleri, yangını algıladığında depodan gelen su borular yardımı ile ortama yukarıdan ...

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrol Muayenesi

Yangın tesisatı sistemi, yangında doğabilecek can ve mal kaybını önlemek açısından çok önemlidir. Her an oluşabilecek yangınlara karşı...

Yangın Tüpü Periyodik Kontrol Muayenesi

Yangına her an müdahale etmek için kullanılan küçük ama etkili bir söndürme cihazı olan yangın tüpü, binalarda, müstakil evlerde, ofisle...