Test ve Ölçüm

"İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (6331 sayılı)" uyarınca çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ nin Ek-III Bölümünün 2.3. Tesisatlar Maddesinin 2.3.1. Bendinde; “İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.” hükmündedir.

Bahsi geçen Yönetmeliğin Ek-III Bölümünün 2.3.2. Bendinde; “Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri tarafından yapılır.” hükmündedir.

Firmanız bünyesindeki Elektriksel Periyodik Kontroller yapan kişilerin bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlik açısından muayene ettikleri ekipmanın tasarımcısı, tedarikçisi, montajcısı, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı veya bu kesimlerin yetkili temsilcisi olmamasına dikkat ediniz.

Türins olarak bu alandaki hizmetlerimiz;

EMC Testleri ( Electromagnetic Compatibility - Elektromanyetik Uyumluluk )
LVD Testleri ( Low Voltage Directive - Alçak Gerilim Direktifi)
Diğer Testler ( Gürültü Testi ve Akustik Ölçümler, Sızdırmazlık Testi - IP Koruma Testi, Mekanik ve Fiziksel Testler, Yangına Dayanım ve Tepki Testleri )